Schrijf het vast in uw agenda: van 15 tot 19 juni 2020 organiseert het Steunpunt RI&E de zesde Week van de RI&E. De week valt binnen het meerjarenplan van het ministerie van SZW (zie eerder nieuwsbericht >>>), wat staatssecretaris Tamara van Ark onlangs aan de Tweede Kamer presenteerde. Het meerjarenplan-RI&E zet in op communicatie over de RI&E, het verbeteren van de toepassing en meer toezicht en handhaving op het hebben van een RI&E. Landelijk wordt aandacht besteed aan de RI&E en misschien binnen uw eigen organisatie ook een goed moment om daar óók aandacht voor te vragen.


Meer over de uitvoering of toetsing van de RI&E door PRISMA Arbozorg >>> 


 

Share This