Afgelopen week heb ik uit voorzorg, vanwege “corona”, meerdere afspraken in Noord-Brabant afgezegd. Aan de andere kant van de telefoon klonk iedere keer enige mate van verbazing.

‘Waarom? Niemand hier is ziek. Iedereen is hier (dus je kan gewoon komen voor je onderzoek)’.

Maar hoe zit het dan met dat “thuiswerk advies” van het RIVM / Rijksoverheid voor uw provincie?

Ach… we houden alles goed schoon.

Ja, zal wel maar ik zou graag deze niet-heel-urgente afspraak willen verplaatsten en -in de geest- van het RIVM advies (zo weinig mogelijk sociale contacten in Noord-Brabant) mijn afspraken willen verplaatsen. Ik volg het nieuws over #corona #COVID-19 in Nederland en daarbuiten (zoals Italië en China) en als ik dat op een rij zet…

In China is de corona-uitbraak onderschat en eerst zelf compleet genegeerd. De drastische maatregelen van laatste weken (compleet afsluiten van steden en gebieden) lijken nu op de verspreiding (nieuwe besmettingen) duidelijk effect te hebben. China is er nog lang niet vanaf maar de groei en piek lijkt er uit.

Italië lijkt de eerste signalen van een epidemie te hebben onderschat (de screening was niet op orde, men was onvoldoende waakzaam) waardoor ook (relatief) veel ziekenhuispersoneel besmet is geraakt. Nu (11 maart)  heeft Italië soort gelijke drastische maatregelen afgekondigd als China. Maar de vraag is natuurlijk hoe ‘volgzaam’ zal Italië zijn en is de ‘overheidshand’ net zo als in China. De noodzaak lijkt nu echter wél ingedaald door de alarmerende berichten van ziekenhuizen uit Italië. Over 1 à 2 weken zullen we zien of deze actie voor de piek in de besmetting effect heeft.

Maar wat in Italië plaatsvindt, gaat hier niet gebeuren, wordt door enkele deskundigen gezegd maar de ontwikkeling van het aantal nieuwe besmettingen (sinds de eerste besmetting in het land) loopt synchroon aan die van Italië. We lopen er alleen een dag of 9 à 10 achteraan. Dat geeft ons de kans op het (nog) beter te doen dan Italië want op zich is de gezondheidszorg in Italië is (van een hoog niveau) maar kampen ze nu met een te kort aan IC-bedden (bedden op de intensive care).

En hier komt een valkuil voor Nederland om de hoek kijken. Het aantal IC-bedden in Nederland is ongeveer de helft van het aantal in Italië: 6,4 versus 12,5 (per 100.000 inwoners). Gaan we de piek aan nieuwe besmettingen waarvan ongeveer 10% op een IC terecht komt (in China werd 5% van de besmettingen aan de beademing gelegd en in Italië kwam 12% op de IC terecht) van de besmette mensen op de IC) aan kunnen? Dat wordt een belangrijke vraag: de Nederlandse ziekenhuizen zijn (gelukkig) nu al bezig met plannen om nieuwe “IC-bedden” (bij nood) te kunnen creëren, in geval van een piek aan nieuwe besmettingen. Maar in de basis hebben we er relatief veel minder IC-bedden dan Italië.
(NB. RIVM stelt in haar FAQ dat wel voldoende IC-bedden in geval van een crisis).

De berichtgeving van Min. VWS en RIVM is over het algemeen lijkt, in eerste instantie, realistisch en proportioneel. Het is ook gericht op ‘algemene gezondheidszorg’. De doelgroep van deze communicatie is nog breed en voor iedereen bedoeld. Maar steeds meer “doelgroepen” vragen om specifieke maatregelen / adviezen voor hun situatie. Deze nieuwe stap in ‘verfijning’ van de communicatie zal de komende week wel gaan plaatsvinden: tenzij er –vergelijkbaar met nu in Italië- rigoureuze overheidsmaatregelen worden afgekondigd.

Nu, na de eerste 11 à 12 dagen van deze epidemie, beginnen (durven) de eerste infectiedeskundigen zich uit te spreken over het feit dat de algemene maatregelen en alleen met betrekking op Noord-Brabant toch niet voldoende zijn om de piek aan komende besmettingen af te vlakken, want dààr gaat het om: de besmettingspiek afvlakken. Naar schatting krijgt ongeveer 15% van de bevolking te maken met enige vorm van besmetting met corona en COVID-19. De Duitse premier Merkel had het zelfs over 60% (maar van dat scenario gaan we in Nederland niet van uit). De huidige maatregelen zijn niet goed mogelijk om besmettingen te voorkomen of deze piek uit te smeren over een langere periode zodat we voldoende capaciteit (aan mensen en bedden) in ziekenhuizen houden om die IC-gevallen (In Italië was dat ca. 12% van de besmettingen) aan te kunnen. Die 12% wordt wel aan de hoge kant gezien, want Italië had alleen de ernstige ziektegevallen goed in kaart waardoor deze waarschijnlijk een stuk hoger is, dan waar wij mee worden geconfronteerd.

De huidige wijze van communiceren en de beperkte maatregelen is om paniek te voorkomen (= begrijpelijk). Maar zorgen er ook voor dat hiermee het gevoel van urgentie en bewustzijn wordt ondermijnt. En mensen zijn al slecht zijn in het inschatten van urgentie / risico’s waarbij de kans op iets ‘goeds’ (winnen van een loterij) altijd te hoog inschatten en de kans op iets ‘naars’ (val van een wankele trap) juist te laag inschatten.

De huidige (vrijblijvende – advies) maatregelen en communicatie dragen er nu (11 maart), niet aan bij dat het gevoel van urgentie werd gedeeld aan de “andere kant van de lijn”…

Dus overheid: neem z.s.m. veel rigoureuze maatregelen om te voorkomen dat mensen en werknemers in grote groepen bij elkaar komen. Begin met doelgroep communicatie én doelgroep gerichte maatregelen, haal de vrijblijvendheid ervan af en verklaar deze maatregelen van toepassing voor Nederland. Dat is van belang voor alle Nederlanders en met name de kwetsbare groepen (ouderen en mensen met zwakke gezondheid).

We moeten met zijn allen zorgen we ervoor dat deze kwetsbare groep niet getroffen wordt. Gezondheidszorg werkt alleen als we allemaal samenwerken:

De gezondheidszorg in Nederland is namelijk iets
vàn ons,
vóór ons maar óók
dóór ons!

 

Wat moet een werkgever nu (minimaal) doen?

  • Volg de algemene adviezen van RIVM in sociale omgang en hygiëne. Afspraken met uw werknemers:  (2 m) afstand houden, niezen / hoesten in elleboog, elkaar gewoon niet aanraken (dus geen handen schudden), regelmatig handen wassen met zeep (afdrogen met papier en gooi weg).
  • Zorg dat medewerkers deze hygiëne regels volgens en geef aan dat men elkaar daar op mag wijzen.
  • Voor provincie Noord-Brabant: zoveel mogelijk thuis te blijven, en thuis te werken als dat kan. En spreidt de werktijden waar mogelijk.

 

Wat zou een werkgever nu (méér) moeten doen?

Wilt u echter wat meer doen en als werkgever uw werknemers en zorgen dat het virus zich langzaam verspreidt én daarmee uw werknemers beter beschermen (wordt ook van u verwacht op basis van Artikel 3 van de Arbowet).

Uiteraard bovenstaande (minimale) adviezen maar plus…

  • Zorg dat uw medewerkers (ongeacht waar uw gevestigd bent) thuis kunnen werken (als dat -maar even- mogelijk is)
  • Oppervlakken die met handen worden aangeraakt, regelmatig schoonmaken en desinfecteren: deurknoppen, armsteunen, toetsenborden, muizen, armleuningen van de trap
  • Stel niet-urgente afspraken buiten de deur (bij klanten) uit als dat in goed overleg mogeljk is (mijdt dus ‘sociale contacten’) 
  • Een tip aan jouw werknemers is om (extra) Vitamine D te nemen: het verminderd de kans (effecten) op luchtweginfecties.VItamine D zit in vette vis e.d. >>>

 

Oooooh oke, zegt de contactpersoon aan de andere kant van de lijn, dat was een heel verhaal…

Ja, sorry, ik zal het een keer opschrijven.

Ja, graag.

Wanneer plannen we onze nieuwe afspraak.

Kunt u toevallig morgen?

Euhmmmmm… ***zucht***

 

 

Bronnen:

 

Share This