Van 11 tot 15 juni vindt de 4e Week van de RI&E plaats. Tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs organiseren in de Week van de RI&E speciale activiteiten om ondernemers te overtuigen om écht aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In aansluiting op het thema “Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E”, lanceert Steunpunt RI&E het filmpje “De kosten en baten van de RI&E”.

Voorkom verloop en verzuim, begin bij de RI&E
Het inventariseren van risico’s in de organisatie via de RI&E en het nemen van maatregelen wordt door sommige ondernemers vooral gezien als kostenpost. Andere ondernemers bewijzen dat aandacht voor een gezonde en veilige werkplek bijdraagt aan het voorkomen van verzuim en bovendien personeelsverloop tegengaat. In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is dat een belangrijke reden om te investeren in arbeidsomstandigheden; het maakt het verschil tussen personeel dat blijft en personeel dat naar de concurrent gaat.

Kosten en baten van de RI&E
Om ondernemers inzicht te geven in de kosten en baten van de RI&E, publiceerde Steunpunt RI&E al eerder een overzicht, dat goed werd ontvangen. De kosten en baten van de RI&E zijn nu ook in een filmpje inzichtelijk gemaakt. Hierin wordt niet alleen ingegaan op verzuim, maar ook op werknemerstevredenheid, bedrijfscontinuïteit en werkgeversimago. Het filmpje:

Activiteitenoverzicht
Op de website www.weekvanderie.nl is het activiteitenoverzicht beschikbaar, dat in de komende weken verder wordt aangevuld. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met hun activiteiten.

Over de Week van de RI&E
De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.

Share This