De SER heeft in augustus een nieuwe Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk uitgebracht. Deze handreiking is gericht op betere arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

Ongevallen onder uitzendkrachten

De aandacht voor uitzendkrachten is er niet voor niks. Het aantal ongevallen onder uitzendkrachten neemt namelijk jaarlijks nog steeds toe. Ze zijn als nieuwkomer op de werkvloer vaker slachtoffer van ongevallen. De handreiking kan dus goed gebruikt worden om het aantal ongevallen te verlagen. In de handreiking staan tips en adviezen. Daarnaast is er achtergrondinformatie om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten onder gelijkwaardige omstandigheden starten.

Aan bod komt onder meer:

  • de positie van de uitzendkracht
  • voorlichting over risico’s op de werkplek
  • uitzendkracht inwerken, instrueren en begeleiden
  • persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken en gebruiken

Arbochecklists

In de handreiking zijn een aantal praktische Arbochecklists van Stichting DOORZAAM te vinden. Het zijn checklists waarmee in verschillende sectoren, op overzichtelijke manier de gezondheid en veiligheid van uitzendkrachten in kaart kan worden gebracht. Daarnaast geeft de handreiking de sociale partners op sectorniveau handvatten om in hun arbocatalogus afspraken te maken voor veilige en gezonde werkomstandigheden. En tot slot is de handreiking is ook heel goed bruikbaar voor individuele medewerkers (uitzendkrachten) en werkgevers.

Klik hier voor de handreiking.

In het Rapport Staat van Arbeidsveiligheid 2018 van I-SZW is meer te lezen over ongevallen en beroepsziekten in Nederland.

Share This