Update-dag preventiemedewerker 2014

Preventiemedewerker.net (initiatief van PRISMA Arbozorg) organiseert periodiek een UPDATE-dag voor preventiemedewerker. Hieronder de informatie van de dag in 2014. Op donderdag 15 juni 2017 wordt de eerst volgende update dag georganiseerd: abonneer op de nieuwsbrief en/of de LinkedIn groep van Preventiemedewerker.net om op de hoogte te worden gehouden!


 

PRISMA Arbozorg organiseert in 2014 een UPDATE-dag voor preventiemedewerker. Een dag vol nieuwe en toekomstgerichte thema’s gebracht door inspirerende Arbo-deskundigen. Een greep uit de thema’s: ‘Arbowet anno 2014’, ‘Smartphone als Preventiemedewerker’, “Werken” aan veilig werken, ‘Verbeter uw veiligheidscultuur, actuele wijze van toezicht en handhaving door de overheid.

Oud-deelnemers van onze trainingen óf (oud-)klanten van PRISMA Arbozorg en klanten van direct aan PRISMA Arbozorg gerelateerde organisaties als Keerpunt, ArGon Groep, SWB of leden van onze LinkendIn-groep ‘Preventiemedewerker.net’ krijgen korting op een dergelijke dag.

Heeft u vragen? Vul het contactformulier in onder TAB ‘Kosten/Inschrijven’.
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en nieuws? Abonneer op onze nieuwsbrief (aan de rechterzijde van de pagina).

 

[tab_item title=”Programma”]

Een programma is opgebouwd uit plenaire sessies en diverse workshops met sprekers van verschillen signatuur. Centrale thema’s zijn: wijzigingen in de Arbowet- en regelgeving van afgelopen jaren; veiligheidscultuur en – gedrag, nieuwe (digitale) media (Apps) voor de preventiemedewerker, handhaving door de Inspectie SZW. De thema’s komen in een afwisselend programma in verschillende plenaire sessies en workshops aan de orde. Hieronder een overzicht van een UPDATE dag.

09.00 – 09.20 Ontvangst met koffie en thee
09.20 – 09.30 plenair Opening door dagvoorzitter
09.30 – 10.00 plenair Handhaving door Inspectie SZW in 2014 – Dhr. Flip Witjes (Inspectie SZW)
10.00 – 11.00 workshopronde 1 Keuze uit:
Workshop 1A. Duurzame aanpak veiligheidsgedrag, Suzanne van Oosten, Arbeids- en Organisatiedeskundige
Workshop1B. Arbo Apps, bruikbaar of niet? ‘Smartphone als preventiemedewerker’, Ronald Hoevers, Arbeidshygiënist/Hogere Veiligheidskundige
11.00 – 11.15 pauze Pauze en netwerkmogelijkheid
11.15 – 12.00 plenair Ontwikkelingen Arbowet en -regelgeving: een update anno 2014 – Mr. Ing. Rob Poort (Bureau Poort)
12.00 – 13.30 pauze Lunch, ontspannen activiteit (PPB: de preventiemedewerker scoort!?) en netwerkmogelijkheid
13.45 – 14.45 workshopronde 2 Keuze uit:
Workshop 2C. Nieuwe media,  Onderzoek/werkgroep Nieuwe Media
Workshop 2D. Vitale medewerkers en organisatie, Marjoleine den Ouden (Keerpunt)
14.45 – 15.00 pauze Pauze en netwerkmogelijkheid
15.00 – 16.00 workshopronde 3 Keuze uit:
Workshop 3E: Werk veilig, praktische tool om veiligheidsgedrag te bevorderen. Een uitleg. Ronald Kuijn Hogere Veiligheidskundige/Arbeidshygiënist
Workshop 3F: Preventief Medisch onderzoek anno 2014. (Argon Groep)
16.00 – 16.15 plenair Mogelijkheid tot vragen, discussie en afsluiting door de dagvoorzitter.

[/tab_item]

[tab_item title=”Sprekers / Workshops”]

Dagvoorzitter

Judith Brouwer is ergonoom en bewegingswetenschapper. Zij heeft een eigen adviesbureau (Judith Brouwer Advies en Training), waarin zij bedrijven ondersteunt met adviezen over arbeidsomstandigheden in het algemeen en ergonomie / lichamelijke belasting in het bijzonder.

Verder geeft zij geeft trainingen aan medewerkers over lichamelijke belasting op de werkplek en leidt ergocoaches op.

[divider scroll_text=”Judith Brouwer”]

 

Inspectie SZW: handhaving anno 2014

Flip Witjes is ruim 32 jaar werkzaam bij de Arbeidsinspectie, thans dus Inspectie SZW. Hij is werkzaam als inspecteur in het werkgebied Arnhem en omstreken; voorheen in de sector dienstverlening maar sinds 1 oktober 2013 in alle drie de sectoren, te weten Dienstverlening, Industrie en Bouw.

Onderwerpen die tijdens de presentatie van de heer Witjes aan bod zullen komen zijn onder andere: van Arbeidsinspectie naar Inspectie SZW, Arbojaarplan 2014, centrale items binnen inspecties en het nieuwe handhavingsbeleid.

[divider scroll_text=”Flip Witjens”]

 

Bureau Poort: Arbowet en -regelgeving anno 2014

Mr. ing. R.O.B. Poort 

Rob Poort werkt als zelfstandig jurist en is gespecialiseerd in arbeidsomstandigheden, arbeidsrecht en aansprakelijkheid. Daarnaast is hij afgestudeerd chemisch technicus en Hoger Veiligheidskundige. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in de juridische aspecten van arbeidsomstandigheden en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid.  Rob is redacteur van diverse uitgaven en publiceert in vele (vak)tijdschriften over juridische onderwerpen.

De bijdrage op deze dag zal in het teken staan van de belangrijkste aanpassingen van de Arbowetgeving van de afgelopen drie jaar. Kortweg gaat het dan om:

• Stand van zaken • Beleidsregels weg, doelvoorschriften naar Arbobesluit • Wijziging certificeringsregeling • Plaatsonafhankelijke arbeid (HNW) • Regeling ZZP-ers • Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

[divider scroll_text=”Rob Poort”]

 

1A: Workshop duurzame aanpak veiligheidsgedrag

Suzanne van Oosten is arbeids- en organisatiedeskundige en bedrijfspsycholoog en werkt sinds 1999 in de arbodienstverlening als trainer, coach en organisatieadviseur op het gebied van organisatieontwikkeling, gedragsverandering en leiderschap. Daarnaast heeft zij een eerstelijnspraktijk als psycholoog en werkt zij als adviseur en trainer, gespecialiseerd in gedragsverandering.

Veiligheidsgedrag en -bewustzijn “tussen de oren” krijgen van de medewerkers en het management is voor veel bedrijven een uitdaging. Vaak is het op papier goed geregeld, maar blijkt de praktijk toch nog weerbarstiger; helaas overlijden er nog steeds 80 tot 100 mensen per jaar aan arbeidsongevallen.

Tijdens deze korte workshop wordt u door de state-of-the-art-methodieken en -theorieën rond het beïnvloeden van veiligheidsgedrag geleid en krijgt u praktische tools mee om uw organisatie te analyseren op veiligheidsbewustzijn en -gedrag. De workshop wordt gegeven door Suzanne van Oosten.

De workshop is bedoeld voor:  KAM-coördinatoren / managers, preventiemedewerkers en V&G-functionarissen

[divider scroll_text=”Suzanne van Oosten”]

 

1B: Workshop Arbo Apps, bruikbaar of niet?

Ronald Hoevers is gecertificeerd Arbeidshygiënist en daarnaast Hoger Veiligheidskundige. Hij is mede eigenaar van PRISMA Arbozorg en adviseert organisaties op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ronald heeft een sterke affiniteit tot nieuwe digitale en  technische ontwikkelingen en hun toepassing in de vakgebieden veiligheid en gezondheid.

Ronald Hoevers heeft in het kader van zijn HVK opleiding onderzoek gedaan onder Arboprofessionals naar het gebruik van Arbo Apps in de dagelijkse praktijk. Hij neemt u tijdens deze Workshop mee op reis door het ‘Arbo-App landschap’ en gaat in op de stelling: de smartphone als (vervanger van de) preventiemedewerker? Zijn HVK-scriptie is onlangs genomineerd voor de NVVK-prijs 2014.

[divider scroll_text=”Ronald Hoevers”]

 

2C: Sociale media: dé toekomst of slechts een hype?

Adri Noort (LUMC), Dolf van der Beek (TNO),  Jos de Lange (TNO),  Raphaël Gallis (TNO), Richard Sanders (UTwente) en Ronald Hoevers (PRISMA Arbozorg), vormen een onderzoek/werkgroep van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten. Een aantal keer per jaar bespreken ze de nieuwe digitale ontwikkelingen en de rol van Nieuwe Media op het arbo-vakgebied.

De workshop wordt gegeven door enkele leden van de onderzoeksgroep ‘Arbo & Nieuwe media’. Deze groep bestaat uit arbodeskundigen die een sterke affiniteit hebben met nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen en hun toepassing in de vakgebieden veiligheid en arbeidshygiëne.

De deelnemer krijgt een goed overzicht van de (on)mogelijkheden van sociale media en leert ze gebruiken in de praktijk (handigheidjes en valkuilen) en krijgt inzicht in toekomstige ontwikkelingen en de invloed daarvan op het dagelijkse werk van de preventiemedewerker.

Interactie met deelnemers Ieder onderdeel wordt voorafgegaan door een korte presentatie van de mogelijkheden, waarna de deelnemers gestimuleerd worden tot het stellen van vragen en het voeren van discussie. Elk van de drie onderdelen duurt ongeveer een half uur (totale workshop dus ca. 60 minuten).

In de workshop maakt u kennis met de belangrijkste sociale media, krijgt u voorbeelden van dagelijkse toepassingen en kijken we naar ontwikkelingen die waarschijnlijk sneller “gewoon” zijn dan we nu denken. De workshop bestaat uit twee onderdelen, van verschillend niveau, die op elkaar aansluiten: 1. Kennismaken met sociale media: korte inleiding in sociale media die voor preventiemedewerkers van belang (kunnen) zijn, tips voor handig dagelijks gebruik, wat kun je zelf bijdragen. 2. Waar gaat het heen? Over nieuwe ontwikkelingen, toepassingen, kansen en mogelijkheden van technieken en sociale media. Wat is Augmented Reality, wat kan Google Glass? En is dit toepasbaar in de arbopraktijk?

Deelnemers kunnen hun mobiele apparaten (smartphone, tablet) meenemen naar de workshop en direct het geleerde in praktijk brengen!

[divider scroll_text=”Onderzoek / werkgroep Nieuwe Media”]

 

2D: Workshop vitale medewerkers en organisatie

Marjoleine den Ouden is sinds november 2007 als Casemanager werkzaam bij Keerpunt BV. Zij begeleidt vanuit verschillende verzuimloketten werkgevers en werknemers naar een oplossing voor het ziekteverzuim of het voorkomen ervan. zij adviseert werkgevers over de arbowetgeving, het verzuim en de re-integratie.

In oktober 2013 heeft zij de opleiding voor Register adviseur Integraal Gezondheidsmanagement afgerond. Het accent van de advisering ligt daarmee meer op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Het gaat niet alleen om het voorkomen van verzuim, maar ook over het werkvermogen van de medewerkers.

Als preventiemedewerker werk je aan een gezonde werkomgeving. Het is van belang dat er in deze werkomgeving gezonde en vitale mensen aan het werk zijn. Vitale medewerkers maken een vitale organisatie.

Tijdens de workshop wordt behandeld welke invloed de preventiemedewerker kan uitoefenen op vitaliteit van de medewerkers en de organisatie. Wat verstaan we onder vitaliteit en hoe bevorderen we vitaliteit. Welke interventies kunnen ingezet worden. Wat leveren investeringen in vitaliteit van de medewerkers het bedrijf op. En waar liggen de verantwoordelijkheden.

De workshop is bedoeld voor:  KAM-coördinatoren / managers, preventiemedewerkers enV&G-functionarissen

[divider scroll_text=”Marjoleine den Ouden”]

 

3E: Workshop Werk veilig, praktisch tool om veiligheidsgedrag te bevorderen.

Ronald Kuijn is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige  en daarnaast Arbeidshygienist. Hij is mede eigenaar van PRISMA Arbozorg en adviseert organisaties op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ronald is betrokken bij de ontwikkeling van Werk Veilig als onderdeel van SWB.

In deze workshop maakt u kennis met Werk Veilig als onderdeel van SWB. Werk Veilig bestaat uit een aantal hulpmiddelen die ontwikkeld zijn om veiligheidsgedrag (bewustwording) te bevorderen. Zo wordt er gebruik gemaakt binnen Werk Veilig van RIEsicokaarten, een RIEsicotoer en methodische veiligheid Bewustwording (MVB) U krijgt een uitleg over hoe deze instrumenten in te zetten zijn binnen uw eigen organisatie. De toepassing van deze instrumenten heeft binnen diverse organisaties al geleid tot een betere veiligheid bewustwording en daardoor tot vermindering van ongevallen en verzuim.

[divider scroll_text=”Ronald Kuijn”]

 

3F: Preventief Medisch Onderzoek anno 2014 

ArGon Groep is gecertificeerde arbodienst.

In deze workshop maakt u kennis met de wijze waarop ArGon Groep anno 2014 PMO verricht.

[divider scroll_text=”ArGon Groep”]

[/tab_item] [tab_item title=”Locatie”]

Een UPDATE-dag wordt georganiseerd op een centrale locatie in Nederland bijvoorbeeld het trainingscomplex van Betaald Voetbalorganisatie Vitesse. Sinds april 2012 is deze unieke locatie in gebruik genomen. Het complex is gelegen op nationaal sportcentrum Papendal. Naast kantoorruimten beschikt het complex over een hypermoderne persruimte, diverse vergaderruimten, een restaurant en uiteraard tal van kleedruimten, herstelruimten en een fitnessruimte. De locaties zijn met eigen vervoer (voldoende parkeerruimte) als met openbaar vervoer prima bereikbaar.

[/tab_item]

[tab_item title=”Kosten / inschrijven”]

Zodra gepland kunt u zich hieronder inschrijven voor een unieke UPDATE dag Preventiemedewerker! Heeft u vragen? Vul onderstaand contactformulier in. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf in op onze nieuwsbrief (rechts).

[contact-form-7 id=”3865″ title=”Contactformulier”]

[/tab_item]

Share This