TRAINING PREVENTIEMEDEWERKER

TRAINING PREVENTIE MEDEWERKER

Praktische en interactieve training voor preventiemedewerkers

Praktische en interactieve training voor preventie medewerkers

waarom training preventiemedewerker?

Iedere organisatie moet een of meerdere deskundige medewerkers hebben voor arbo en preventie: preventiemedewerker (s). Deze medewerker is actief met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), verbetermaatregelen uit het plan van aanpak (PVA) en het geven van adviezen aan werknemers, werkgever en de ondernemingsraad.

 

Aanstellen preventiemedewerker

Met aanstellen wordt bedoeld het toebedelen van taken want de preventiemedewerker hoeft geen functie te zijn. Het kunnen ook taken zijn die naast de reguliere taken van een andere functie worden uitgevoerd. Over de competenties (kennis, kunde) en tijdsbesteding van de preventiemedewerker moet een advies zijn opgenomen in de RI&E. Deze competenties zijn namelijk afhankelijk van de grootte van de organisatie, aanwezige gevaren/risico’s, aanwezigheid van andere deskundigheid, de status van arbozorg binnen de organisatie e.d.

training Verplicht?

Het is geen verplichting voor de preventiemedewerker om een training te volgen. Dit wordt echter wel aangeraden indien de medewerker of werkgever onvoldoende kennis en vaardigheden heeft. Wij bieden een praktische en interactieve training waarmee u een solide basis legt voor uw werkzaamheden als preventiemedewerker.

training preventiemedewerker

Algemene informatie

 

Wij werken met kleine groepen (van minimaal 5 tot maximaal 10) om iedere deelnemer met zijn of haar specifieke situatie en leerpunten voldoende aandacht te kunnen geven. Er is ook ruimte voor enkele bedrijfsspecifieke onderwerpen/vragen op dag twee indien dit wordt aangegeven op de eerste trainingsdag.

 

Inhoud training Preventiemedewerker

 

De training Preventiemedewerker bestaat uit twee trainingsdagen. Deze zijn niet opeenvolgend maar met een interval van twee weken. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:

 • Rol en positie preventiemedewerker: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, positie preventiemedewerker verwerven binnen de organisatie d.m.v. stappenplannen, relatie ten opzichte van verschillende partijen zoals OR, medewerkers, werkgever, leidinggevenden en relevante in- en externe partijen .
 • Herkennen van gevaren en beoordelen van risico’s: middels korte video’s wordt de vaardigheid van het herkennen van gevaarlijke situaties getraind.
 • Risico inventarisatie en evaluatie: hoe voer je de RI&E uit, wat zijn verplichtingen rondom de RI&E , verschil gevaar, risico, prioriteit, bronaanpak, maatregel (arbeidshygiënische strategie).
 • Belangrijke aspecten bij een plan van aanpak: betrokkenheid medewerkers, OR en management creëren, hoe te implementeren binnen de organisatie en voortgang bewaken.
 • Belangrijke onderwerpen in de RI&E met specifieke aandacht voor: fysieke belasting, binnenklimaat, BHV, arbobeleid, veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
 • Arbowet en regelgeving: een korte introductie en basiskennis over de beginselen, kaders, basisprincipes en kernpunten Arbowet.
 • Verzuim- en re-integratiebeleid in het algemeen binnen organisaties: wet verbetering poortwachter, belasting/ belastbaarheid.
 • Zoeken, vinden en beoordelen van informatie, het goed kunnen beantwoorden van vragen:  informatiebronnen (internet, uitgevers e.d.)

locatie training PREVENTIEMEDEWERKER

Trainingslocatie

De trainingen worden gehouden op onze trainingslocatie, Waterstraat 5, 7201 HM  Zutphen.

Het is ook mogelijk om de training in-company te laten verzorgen.

Investering IN tijd en geld

Kosten training

De deelname aan de tweedaagse training kost € 595,- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit is inclusief:

 • Een heerlijke lunch
 • Toegang tot Mijn PRISMA
  • Digitaal naslagwerk
  • Certificaat
 • Toegang tot digitaal netwerk Preventiemedewerker.net om met collega preventiemedewerkers kennis te delen en uit te wisselen
 • Na de training blijven de deskundigen van PRISMA Arbozorg beschikbaar voor vragen en advies.

Tijdsinvestering

Twee werkdagen (tweede trainingsdag is twee weken na eerste)

Leren in de praktijk

Tussen de twee trainingsdagen zitten (ongeveer) twee weken om de medewerkers de mogelijkheid te bieden om de kennis en ervaring (via een huiswerkopdracht) toe te passen en kennis te nemen van het naslagwerk. Aan de hand van kleine opdrachten en een huiswerkopdracht(je) wordt in de praktijk ‘feeling’ gekregen met het herkennen van gevaarlijke situaties en het beoordelen van risico’s. Door het presenteren van deze huiswerkopdracht wordt, enigszins, geoefend met communiceren en presenteren.

 

In-company

De training Preventiemedewerker kan ook in-company worden verzorgd.

Stuur voor meer informatie over de in-company mogelijkheden een mail naar info@prisma-arbozorg.nl of vul het onderstaande contactformulier in. 

1Stap 1
2Stap 2
3Stap 3

Inschrijvingsformulier training preventiemedewerker

Bij aanmelding van meerdere personen graag per persoon één formulier invullen. Het is ook mogelijk om de training in-company te laten verzorgen: vraag naar de mogelijkheden via de IN-COMPANY knop.

Share This