RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE (RI&E)

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E of RIE) is hét startpunt voor een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden (arbo) in een organisatie: veiligheid en gezondheid van het werk. Toch beschikt volgens de laatste cijfers slechts 51% van de Nederlandse organisaties over een RI&E (Bron: Werkgevers Enquête Arbeid, TNO in 2012). 

Doel versus middel en verplichting

De RI&E veelal gezien als een wettelijk verplicht (eind)doel. In onze visie is het een middel om te komen tot veiligere en gezondere arbeidsomstandigheden. In aansluiting op onze visie bieden we daarom meerdere vormen van ondersteuning in het “RI&E-proces” waarmee ook daadwerkelijk vooruitgang geboekt kan worden en een verbetercyclus op gang gebracht kan worden. Naast het belang voor de veiligheid en gezondheid medewerkers, is elke organisatie in Nederland met medewerkers in dienst (formeel bij een ‘gezagsverhouding’) verplicht een actuele RI&E te hebben. Deze verplichting bestaat sinds 1994. Daarnaast dient een organisatie actief aan de slag te zijn met de verbetermaatregelen/acties die opgenomen zijn in het Plan van Aanpak.

RI&E online in plaats van rapport op papier of als digitaal document

Graag overzicht houden in en bewakingsmogelijkheid hebben op verbetermaatregelen? Geen relevante arbo-documentatie verspreid over boekenkasten en digitale mappen? Graag inzage in het verleden gerealiseerde verbeteringen? Misschien is ons online RI&E en Plan van Aanpak instrument iets voor u en uw organisatie?

Onze bijdrage aan uw RI&E

PRISMA Arbozorg kan u op verschillende manieren ondersteunen bij uw RI&E: van “u doet alles, wij toetsen achteraf” totu doet (bijna) niets, wij doen alles” (zie onder). De werkwijze die voor u het beste werkt, is afhankelijk van uw situatie: de aanwezige kennis, beschikbaarheid van branche-modellen, de organisatiecultuur, beschikbaarheid van budget, tijd etcetera.

Kies de RI&E die bij u past

Toetsing/beoordeling van uw zelf uitgevoerde RI&E. Wanneer uw organisatie minder dan 25 medewerkers in dienst heeft en u maakt gebruik van een erkende branchemethodiek (aangegeven op www.rie.nl met een groen vinkje) hoeft u de RI&E niet te laten toetsen: mag wel!

Heeft uw organisatie minder dan 1 medewerker in dienst (minder dan 40 uur) dan bent u ook vrijgesteld van toetsing. In alle andere gevallen is een toetsing (oordeel over actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid) van de RI&E wél een verplichting.

Hoe de toetsing in de praktijk moet plaatsvinden, ligt niet wettelijk vast. De werkwijze wordt in onderling overleg afgestemd tussen de klant en de toetsende kerndeskundige of arbodienst. De Richtlijn voor gecertificeerde Arbodiensten stelt dat een bezoek aan de organisatie onderdeel uitmaakt de toetsing. Een (zelfstandige) gecertificeerde kerndeskundige als een Arbeidshygiënist of Hogere Veiligheidskundige valt niet onder die richtlijn en kan daar van afwijken.

Bij hercertificering van kerndeskundigen wordt de argumentatie van afwijkende werkwijzen wel beoordeeld. Praktisch gezien: meer dan 25 medewerkers OF er wordt geen erkende branche RI&E-model gebruikt => aan de toetsing is een of zijn meerdere bedrijf- of locatiebezoeken nodig. Bij meerdere locaties/vestigingen kan een steekproef voldoen. PRISMA Arbozorg kan en mag de toetsing voor u verrichten want wij zijn / beschikken over een gecertificeerde kerndeskundigen.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

RI&E uitvoering in samenwerking met PRISMA Arbozorg. Hierbij begeleidt en adviseert PRISMA Arbozorg uw organisatie en de RI&E-uitvoerder bij het uitvoeren van de RI&E. In overleg met u zal bepaald worden wat u zelf doet / kunt doen en wat PRISMA Arbozorg kan of moet (toetsing) doen. Het leereffect voor de RI&E-uitvoerder is groot en kan op maat worden afgestemd. Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

RI&E uitvoering uit handen geven aan PRISMA Arbozorg. Hierbij besteedt u de gehele uitvoering van de RI&E uit aan PRISMA Arbozorg. Eerst zal tijdens een bezoek met u overlegd worden hoe de aanpak eruit zal zien en wat uw verwachtingen zijn. Aan de orde komen: de werkwijze, interviews, wel/niet gebruik vragenlijsten, rapportageformat. Door deze manier van werken kunnen wij maatwerk leveren. Een toetsing achteraf is niet nodig omdat de uitvoering in handen is van een (voor de Arbowet) gecertificeerde Arbeidshygiënist of Hoger Veiligheidskundige. Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

Share This