NADERE INVENTARISATIE PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)

Breng werkstress ontstaan door werkdruk en ongewenste omgangsvormen in kaart

Wat is het beste medicijn tegen werkstress?

Er is helaas geen algemeen werkend ‘medicijn’ tegen werkstress. De aanpak ervan is maatwerk en daarom is inzicht in wat precies werkstress bij de medewerkers veroorzaakt essentieel. Dit krijg je door een nadere inventarisatie. In de RI&E moet geïnventariseerd worden of psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een risico is tijdens het werk en of er voldoende maatregelen genomen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Als blijkt dat PSA een risico vormt of onvoldoende beheerst wordt, schrijft de Arbowet voor dat er een verdiepende inventarisatie uitgevoerd moet worden.

NADERE INVENTARISATIE PSA IN 4 STAPPEN

Stap 1 Inventariseren

In uw RI&E beoordeelt u in ieder geval een aantal verschillende werkstressbronnen die binnen uw organisatie of sector van belang zijn. Denk hierbij aan de inhoud van het werk, de hoeveelheid werk, werktempo, werk- en rusttijden, contact met leidinggevenden, collega’s en externen en ingrijpende gebeurtenissen, zoals ongevallen, agressie en geweld, en ongewenst gedrag.

De RI&E moet laten zien welke groepen werknemers of functies risico lopen op hoge werkdruk en waar en wanneer zich dat risico voordoet.

Stap 2 Beoordelen

Een verdiepend onderzoek en de analyse van de resultaten is erop gericht om stress door PSA en de oorzaken daarvan systematisch aan te pakken.  Er zijn verschillende manieren om het verdiepend onderzoek (nadere inventarisatie) uit te voeren. Welke manier gekozen wordt hangt onder andere af van de omvang van de organisatie.

Opties zijn o.a.:

  • Vragenlijst onderzoek (met valide vragenlijsten)
  • Interviews met medewerkers, afgenomen door een externe A&O deskundige
  • Teambesprekingen

Stap 3 Maatregelen

Bij het kiezen van de maatregelen is de arbeidshygiënische strategie het uitgangspunt (knelpunten zoveel mogelijk bij de bron aanpakken). Aandacht voor preventie, waaronder gedragsregels en het actief uitdragen en naleven hiervan, training voor leidinggevenden, voorlichting en onderricht voor medewerkers. Daarnaast op orde maken van de curatieve maatregelen, denk aan het aanstellen van een vertrouwenspersoon, opvang en nazorg en een klachtenregeling.

Stap 4 Borging

Zet werkstress/PSA structureel op de agenda. Veranderingen signaleren door b.v. stress/PSA regelmatig te bespreken in werkoverleg, veranderingen opnemen in de RI&E/plan van aanpak, voorlichting en instructie te herhalen voor medewerkers en leidinggevenden, genomen maatregelen evalueren en zo nodig bijstellen. Betrek medewerkers en/of de werknemersvertegenwoordiging.

PRISMA Arbozorg kan helpen bij het doorlopen van deze vier stappen. Wellicht kunt u het (ten dele) zelf doen. Wij kunnen het ook voor u doen maar daarbij is uw hulp ook onontbeerlijk. Deze structurele aanpak volgt het zogenaamde “I-SZW vier-stappenplan” van de Zelfinspectie.nl-website. De arbeids- en organisatiedeskundige van PRISMA Arbozorg helpt u daar graag bij.

WAAROM PSA IN KAART BRENGEN?

Psychosociale arbeidsbelasting zijn factoren die van invloed zijn op het werkplezier en de productiviteit van de medewerkers. Denk hierbij aan het ontstaan van stress door van (te hoge) werkdruk, maar medewerkers ervaren ook werkstress als gevolg van agressie, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie (ongewenste omgangsvormen). Door dit in kaart te brengen kunnen gerichte verbeteracties in gang gezet worden. Bij PRISMA Arbozorg helpen wij regelmatig organisaties met deze nadere inventarisatie verplichting. Wij hebben verschillende ervaren arbo-kerndeskundigen in huis met kennis van veiligheidskunde, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiekunde.

Z

Aard en omvang ervaren PSA in beeld

Z

Gericht maatregelen nemen

Z

Werkplezier van de medewerkers vergroten

Z

Voldoen aan de Arbowet

OVERIGE NADERE INVENTARISATIE VERPLICHTINGEN

Arbeidsrisico’s met een nadere (of verdiepende) inventarisatieplicht moeten terugkomen in iedere RI&E. Voor welke arbeidsrisico’s bestaan er nadere voorschriften voor een verdiepende inventarisatie?

Wat zegt de wet? 

Wat zegt de wet over PSA en de nadere inventarisatie: In Art. 1.3 lid e Arbowet wordt PSA omschreven als “de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen. Stress is een toestand die indien negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft”.

De werkgever is verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen (Art 2.15 lid 2 Arbobesluit), een beleid op te stellen en  medewerkers voor te lichten over de risico’s van PSA waaraan ze worden blootgesteld (Art. 3.2 Arbowet). Om hier invulling aan te geven is een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) noodzakelijk (Art. 2.15 lid 1 Arbobesluit). De werkgever moet mogelijke PSA-risico’s natuurlijk meenemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en apart beoordelen. Het plan van aanpak, dat op de RI&E is gebaseerd, moet maatregelen bevatten om PSA te voorkomen of te beperken. Deze maatregelen moeten zijn vastgesteld in overeenstemming met de stand van de wetenschap.

Onze website maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over uw bezoek. Dit doen wij om onze website te verbeteren (door te analyseren), vanwege Social Media integratie en om u relevante advertenties te kunnen tonen. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie. U kunt eerst uw pricacy-instellingen aanpassen of direct onze privacyvoorwaarden accepteren door op de button te klikken.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welk soort cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.