Op deze dag, midden in de “Week van de RI&E“, krijgt u van enthousiaste en praktische arbodeskundigen een ‘update‘ om u toekomstbestendig te maken! Wij praten u bij over nieuwe en toekomstgerichte arbo/preventie thema’s én de gevolgen van de Arbowet 2017 die op 1 juli 2017 van kracht wordt. Het programma is vooral gericht op preventiemedewerkers, medewerkers met preventietaken en/of arbo-coördinatoren die al een jaar of langer actief zijn.
U bent in Zutphen van harte welkom vanaf 10:30 uur en de dag eindigt om ± 16:30 uur (spits/file mijdend). De mooie Hanzestad Zutphen is goed bereikbaar met de auto én openbaar vervoer.

Preventiemedewerker update @2017 dag

 

De dag valt samen met het 12½ jarig bestaan van PRISMA Arbozorg en daarom hanteren we een lage en speciale prijs voor het bijwonen van deze dag.

In de aanloop naar 15 juni publiceren we uitgebreidere beschrijvingen van de presentaties/workshops en/of interviews met de sprekers/workshopleiders. Om op de hoogte te blijven, adviseren we u om regelmatig even te kijken op deze speciale pagina van deze update dag én u tevens te abonneren op de nieuwsbrief van Preventiemedewerker.net.

Heeft u vragen? Stel uw vraag via ons contactformulier.

 

Het programma is opgebouwd uit twee plenaire sessies en twee workshop ronden. Centrale thema’s zijn de wijzigingen in de Arbowet- en regelgeving per 1-7-2017; RI&E; Veiligheidscultuur en – gedrag; Duurzame inzetbaarheid; Digitalisering én Succesvol samenwerken als preventiemedewerker. De thema’s komen in een afwisselend programma in verschillende plenaire sessies en workshops aan de orde.

Hieronder het programma voor de Preventiemedewerker update @2017 dag:

10.30 – 11.00   Ontvangst met koffie en thee
11.00 – 11.15 plenair Opening
Ronald Kuijn & Ronald Hoevers
(beiden PRISMA Arbozorg)
11.15 – 12.15 plenair Nieuwe Arbowet 2017 en de impact op de preventiemedewerker (rol en taken)
Jan Harmen Kwantes (TNO)
12.15 – 13.00 pauze Lunch en netwerken met collega preventiemedewerkers
13.00 – 14.00 workshops Workshop ronde 1 met keuze uit 1 van de 3 workshops
    1) Duurzame inzetbaarheid en succesvol samenwerken als preventiemedewerker.
Jannet Bergman (PRISMA Arbozorg)
2) Verbeteren veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag: hoe pak je dat aan?
Ronald Kuijn (PRISMA Arbozorg) en Marcel Wilhelm (Liander)
3) Digitalisering: maak ‘smart’ gebruik van nieuwe mobiele technologie en apps als preventiemedewerker.
Ronald Hoevers (PRISMA Arbozorg)
14.00 – 14.15 korte pauze  
14.15 – 15.15 workshops  Workshopronde 2 met keuze uit 1 van de 3 workshops
    1) Duurzame inzetbaarheid en succesvol samenwerken als preventiemedewerker.
Jannet Bergman (PRISMA Arbozorg)
2) Verbeteren veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag: hoe pak je dat aan?
Ronald Kuijn (PRISMA Arbozorg) en Marcel Wilhelm (Liander)
3) Digitalisering: maak kennis met en ‘smart’ gebruik van nieuwe mobiele technologie en apps.
Ronald Hoevers (PRISMA Arbozorg)
 15.15 – 15.30 korte pauze  
 15.30 – 16.15 plenair Plenair: RI&E als onderdeel van zakelijk succes en belangrijkste ‘lessons learned’ van vandaag! 
Ronald Kuijn & Ronald Hoevers
(beiden PRISMA Arbozorg)
 16.15 – 16.45   Na borrelen met een klein hapje / drankje

 

Hieronder vindt u per spreker/workshopleider een korte biografie en inhoud van de presentatie of workshop.

Jan Harmen Kwantes
(TNO)
“Jan Harmen is al vele jaren actief op het snijvlak van wetgeving/aansprakelijkheid en veilig en gezond werken. Hij is betrokken bij projecten voor overheidsorganisaties, brancheorganisaties en bedrijven. Daarnaast is hij docent Publiek Arbeidsrecht bij de UvA en Arbowetgevingsdocent bij de HVK-opleidingen van de PHOV en Copla. Hij is ook betrokken geweest bij het bouwen van een digitaal kennisnetwerk voor, door en van preventiemedewerkers (inPreventie).”

Plenaire presentatie: Nieuwe Arbowet 2017 en de impact op de preventiemedewerker (rol en taken)

Welke concrete veranderingen komen er in de Arbowet te staan t.b.v. de preventiemedewerker;

Welke eisen komen er m.b.t. de bedrijfsarts en de arbodienst in de Arbowet te staan, en wat betekent dat voor het basiscontract voor de arbodienst;

Wat betekent het een en ander voor de preventiemedewerker.

 

 

Jannet Bergman
(PRISMA Arbozorg)

“Jannet is gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige (A&O) en beschikt tevens over het diploma arbeidshygiënist (AH). Naast risico-inventarisaties en evaluaties richt ze zich op arbeidsomstandigheden in de brede zin en ze beschikt over kennis op onderwerpen als werkdruk/welzijn, duurzame inzetbaarheid, het nieuwe werken, agressie/geweld en verzuimanalyses.”

Workshop: Duurzame inzetbaarheid en succesvol samenwerken als preventiemedewerker
Duurzame inzetbaarheid, wat is dat… Is dat vitaliteit? Is het alleen voor oudere werknemers? Of is het alleen een thema voor de afdeling P&O? In onze contacten met preventiemedewerkers merken we dat het thema zeker interesse wekt, maar dat het zo’n containerbegrip is, dat het ook lastig is om het handen en voeten te geven. In de workshop bekijken we duurzame inzetbaarheid in de breedste zin, we bekijken wat het inhoudt aan de hand van een definitie, wie er een rol bij heeft en we zoomen in op de rol van de preventiemedewerker.
Na het volgen van de workshop ga je naar huis met een heldere kijk op:
– Wat duurzame inzetbaarheid is en wat het doel ervan is
– Waar je invloed op hebt als preventiemedewerker (+wat is je rol en met wie werk je samen)?
– Voorbeelden van meetinstrumenten
– Voorbeelden van mogelijke interventies
Na het volgen van de workshop ontvang je een praktische poster met de stakeholders/betrokkenen en hun belangen in het kader van succesvol samenwerken als preventiemedewerker.

 

Ronald Kuijn
(PRISMA Arbozorg)

“Ronald is gecertificeerd hoger veiligheidskundige (HVK) en beschikt tevens over het diploma arbeidshygiënist (AH). De laatste jaren heeft hij diverse organisatie geadviseerd over en begeleid bij het verbeteren van veiligheidscultuur en verhogen van veiligheidsbewustzijn bij medewerkers.”

Marcel Wilhelm
(Liander / Alliander) 

Marcel is hoger veiligheidskundige en heeft als specialiteiten: veiligheid in de bouw, veiligheid en gezondheid bij het werken in verontreinigde grond en grondwater en ongevalsonderzoek (Tripod Bèta).

Workshop: Verbeteren veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag: hoe pak je dat aan?
Een goede veiligheidscultuur verkleint de kans op ongevallen maar net zoals bij organisatiecultuur in het algemeen, ontbreekt bij veiligheidscultuur een eenduidig beeld over het ‘concept veiligheidscultuur’ en verschillen de definities per (veiligheids)organisatie/instituut.Waar staat uw organisatie als het gaat om veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag van medewerker?Als organisatie wilt u graag weten het niveau van de veiligheidscultuur is. Is dat te meten? Ja! Er zijn zelfs verschillende instrumenten (vragenlijsten) voor ontwikkeld.Is een veiligheidscultuur te verbeteren? Ja zeker. Wat daar precies aan moet gebeuren is afhankelijk waar het binnen de organisatie/cultuur aan schort. Of het nu gaat om gebrek aan kennis, procedures, aanspreekbaarheid, verantwoordelijkheid, duidelijke commitment van management of commitment werknemers et cetera.Tijdens deze workshop willen wij u graag inzicht geven in de verschillende meetinstrumenten en hoe u binnen uw eigen organisatie kunt gaan werken aan het verbeteren van de veiligheidscultuur.

 

 

 

Ronald Hoevers
(PRISMA Arbozorg)

“Ronald is gecertificeerd arbeidshygiënist (AH) en hoger veiligheidskundige (HVK). Op persoonlijke titel actief in het ontsluiten en delen van veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid gerelateerde informatie/kennis via websites/blogs (1997- ), nieuwsbrieven (1999- ) en sociale media (meer dan 8.000 volgers) en Linkedin(-groepen). Hij heeft sterke interesse in digitale en technologische ontwikkelingen in relatie tot veiligheid en gezondheid op het werk: smartphones, apps, software, meetsensoren, gadgets, augmented reality, smart working environments, robotisering, big data e.d. Deze interesse vormde ook de basis voor zijn HVK-scriptie “Smartphone als Arboprofessional”, verschillende artikelen hierover in vakbladen, het Arbokennisdossier “Arbo & Nieuwe Media en Technologie” (Arbokennisnet.nl) én het digitale platform iArbo.nl.

 

 

 

 

 

 

Workshop: Digitalisering: maak ‘smart’ gebruik van nieuwe mobiele technologie en apps als preventiemedewerker.

In de workshop krijgt u zicht op de ontwikkelingen en wat er in de toekomst aan mogelijkheden zullen zijn. Maar anno 2017 is er ook al veel mogelijk om gebruik te maken van mobiele technologie.

Samen verkennen we de mogelijkheden, ervaringen en maken we praktisch kennis met nieuwe mobiele technologie: handige apps, nieuwe sensortechnologie producten, slimme sensortechnologie verwerkt in ‘oude producten’… laat u verrassen en inspireren!

 

De Preventiemedewerker update @2017 dag vindt plaats in Het Koelhuis in ZutphenHet Koelhuis is een mooie historische en industriële locatie die goed bereikbaar is met Openbaar Vervoer en op 50 m afstand is voldoende (betaald) parkeer gelegenheid is.

Auto / parkeren
Het adres van Het Koelhuis is Coenensparkstraat 1 7202 AN Zutphen. Tegenover Het Koelhuis vindt u een parkeergarage (Q-Park P+R Station) met 375 parkeerplaatsen. In- en uitrijden is 24/7 mogelijk. Het adres voor uw navigatie: Lijmerij 2, 7202 AZ, Zutphen.

Openbaar vervoer 
U vindt Het Koelhuis aan de noordzijde van NS-Station Zutphen. Wanneer u via de achteruitgang het station uit loopt en meteen links gaat loopt u zo tegen Het Koelhuis aan.

 

Deelname aan de Preventiemedewerker.net update @2017 dag is vanwege de ‘Week van de RIE’ én het 12½ jarig bestaan van PRISMA Arbozorg (als initiatiefnemer van Preventiemedewerker.net) op kostprijs niveau gehouden. Per deelnemer wordt tevens € 12,50 gedoneerd aan KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij).

Het deelnametarief bedraagt op dit moment: € 155,- (exclusief B.T.W.) per persoon en is inclusief koffie, thee, lunch en digitale documentatie beschikbaar via Mijn PRISMA. Het tarief wordt iedere maandag om 12:00 u met € 10,- verhoogd: vroegtijdig inschrijven kan u nu dus nog tot € 50,- besparen!

Inschrijven is niet meer mogelijk. De Update Dag 2017 is inmiddels achter de rug.
Geïnteresseerd in de Update Dag Preventiemedewerker 2018? Abonneer op onze PRISMA Arbozorg nieuwsbrief  en/of de nieuwsbrief van Preventiemedewerker.net u wordt op de hoogte gehouden!

Geïnteresseerd in de basis training Preventiemedewerker? Schrijf je in op onze trainingspagina.

PRISMA Arbozorg is een praktisch onderzoek-, training- en adviesbureau gericht op het verbeteren van zorg voor veiligheid en gezondheid tijdens het werk (of wel zorg voor arbeidsomstandigheden: arbozorg). Ronald Hoevers (arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige) en
Ronald Kuijn (hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist) hebben op 7 januari 2005 PRISMA Arbozorg opgericht en werken als onderzoeker, trainer en adviseur. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een adviesbureau met vier medewerkers en verschillende betrouwbare (freelance) collega’s die werken vanuit dezelfde uitgangspunten: praktisch, deskundig, betrokken, persoonlijk.

Sinds de start van PRISMA Arbozorg in 2005 verzorgen zijn trainingen voor preventiemedewerkers: zowel via open-inschrijving als in-company voor grotere/complexe organisaties met een uitgebreidere ‘preventiemedewerker structuur’.

Preventiemedewerker.net is een initiatief van PRISMA Arbozorg en is speciaal ontwikkelt voor preventiemedewerkers.  Het doel van deze website is preventiemedewerkers (werknemers met arbo / preventie taken) praktische digitale nieuws en informatie te bieden over het herkennen van gevaren, beoordelen van risico’s en het voorkomen van werkgerelateerd verzuim, beroepsziekten en bedrijfsongevallen.
Deze informatie verschijnt in de vorm van:

Onze website maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over uw bezoek. Dit doen wij om onze website te verbeteren (door te analyseren), vanwege Social Media integratie en om u relevante advertenties te kunnen tonen. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie. U kunt eerst uw pricacy-instellingen aanpassen of direct onze privacyvoorwaarden accepteren door op de button te klikken.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welk soort cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.