Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen is een onderwerp wat in de RI&E terug moet komen, het valt onder het thema PSA (psychosociale arbeidsbelasting). 16 % van de werknemers geeft aan dat ze te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden.
61% van de werknemers heeft de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te raadplegen. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 (TNO/CBS).

Organisaties stellen interne of externe vertrouwenspersonen aan. Een vertrouwenspersoon fungeert als eerste opvang voor medewerkers die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren en de vertrouwenspersoon kan hen adviseren en begeleiden. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon ook een preventieve rol. Vroege signalering kan erger voorkomen en een goed overzicht over incidenten kan leiden tot preventieve maatregelen.

Wegwijzer vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

TNO heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wegwijzer samengesteld in het kader van het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden. De wegwijzer bevat informatie over de wettelijke kaders, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel, competenties en de positionering van de vertrouwenspersoon.

Gebruik van de wegwijzer

  • Wil je als werkgever een vertrouwenspersoon aanstellen? Dan geeft de wegwijzer informatie over hoe je dit kunt aanpakken.
  • Ben je werknemer? Dan kun je de wegwijzer gebruiken als je een vertrouwenspersoon nodig hebt.
  • Ben je vertrouwenspersoon of wil je vertrouwenspersoon worden? Dan geeft de wegwijzer informatie over onder andere de rol van de vertrouwenspersoon, opleiding en randvoorwaarden.

Wil je weten of je als organisatie voldoende doet om gevolgen van PSA tegen te gaan, lees hier dan verder.

Bron: Arboportaal

 

Share This