Nieuwe digitale media en technologie bij zorg voor veiligheid en gezondheid op het werk

safenoise-app-1De wereld om ons heen verandert en blijft doorlopend veranderen. Door de komst van computers in de jaren ’80-’90 ziet de invulling van het werk en het soort werk er tegenwoordig heel anders uit. Anno 2016 is het werk door de ontwikkelingen in de informatietechnologie, de komst van internet, miniaturisering en mobiele apparaten nog verder veranderd. Deze veranderingen bieden nieuwe risico’s maar ook nieuwe kansen om (andere) risico’s te beheersen. Ronald Hoevers van PRISMA Arbozorg volgt sinds midden jaren ’90 de digitale media en technologische ontwikkelingen op de voet en deelt deze kennis via websites, (online)artikelen en sociale media (zoals Twitter en LinkedIn). Maar misschien wilt u deze kennis specifiek voor uw organisatie, dienst of product benutten?

Waaraan kunt u dan denken…

office-ergonomics-eiw-works-2

– presentaties op congres, praktijkdag, symposia, trainingsdag, opleiding
– over technologische ontwikkelingen (sensoren
– over mogelijke inzet van apps
– auteur artikelen in nieuwsbrieven, (arbo)magazines, over digitale media en nieuwe technologie en V&G op het werk
– ondersteuning bij selectie / gebruik van nieuw technologie of apps binnen organisaties
– ondersteuning bij (product)ontwikkeling van apps/software (beoordeling vanuit HVK/AH perspectief en kennis markt van arbodienstverlening)
– ondersteuning bij (product)ontwikkeling sensortechnologie (beoordeling vanuit HVK/AH perspectief en kennis markt van arbodienstverlening
etcetera…

Bent u nieuwsgierig geworden?
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.