Nadere inventarisatie verplichtingen

Een overzicht van risico’s met nadere inventarisatieplicht

Alle arbeidsrisico’s geïnventariseerd en geëvalueerd?

En is dat voldoende diepgaand gebeurd? Tijdens de toetsing van een RI&E kan het voorkomen dat een specifiek arbeidsrisico onvoldoende diepgaand of helemaal niet is beoordeeld. Ook is het mogelijk dat, als PRISMA Arbozorg een (basis) RI&E uitvoert, specifieke arbeidsrisico’s naar voren komen die nader  moeten worden beoordeeld. In een (basis) RI&E worden alle arbeidsrisico’s globaal en bedrijfsbreed beoordeeld. Voor veel onderwerpen is dat afdoende maar niet voor alle risico’s. Deze vergen dan een nadere en meer uitvoerige beoordeling vanwege de complexiteit. Deze nadere beoordelingen vallen (veelal) buiten de ‘scope’ (offerte/opdracht) van een (basis) RI&E. Denk bijvoorbeeld aan blootstelling aan lawaai of lasrook maar ook aan psychische óf fysieke belasting.

In de RI&E wordt dan veelal geadviseerd om hiervoor een nadere inventarisatie uit te voeren. De nadere inventarisatie moet worden opgenomen als maatregel in het Plan van Aanpak. De RI&E is dan formeel (nog) niet volledig totdat deze daadwerkelijk is uitgevoerd. De verdieping kan betrekking hebben op verschillende arbeidsrisico’s. Maar veelal betreffen het risico’s waarvoor in het Arbobesluit ‘nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie’ zijn opgenomen. Deze lijst van risico’s uit het Arbobesluit met een nadere inventarisatieplicht moeten altijd (al-dan-niet verdiept) terugkomen in de RI&E. Als daarvoor aanleiding is, moeten ze dus ook nog nader worden geïnventariseerd.

Risico’s met nadere inventarisatie voorschriften

 

Bijzondere groepen werknemers

Jeugdigen (artikel 1.36)

Zwangere werknemers (artikel 1.41)

 

Fysieke belasting

Beeldschermwerk (artikel 5.9)

Fysieke belasting (artikel 5.3 b)

    

Gevaarlijke stoffen

Asbest (artikel 4.54a)

Biologische agentia (artikelen 4.85 en 4.97)

Explosieve atmosferen / explosieveiligheidsdocument (artikel 3.5c)

Gevaarlijke stoffen: algemeen (artikel 4.2), aanvullende registratie (artikel 4.2a), kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen (artikel 4.13), zware ongevallen (artikelen 2.2 t/m 2.5b)

    

Fysische belasting

Elektromagnetische velden (artikel 6.12k)

Lawaai (artikel 6.7)

Straling: kunstmatig optisch (artikel 6.12d)

Straling: ioniserend (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming artikel 6.15)

Trillingen (artikel 6.11b en 6.11c)

 

Persoonlijke bescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen (artikel 8.2)

  

Psychische belasting 

Psychosociale arbeidsbelasting (artikel 2.15)

MAAK WERK VAN NADERE INVENTARISATIE VERPLICHTINGEN

Bij PRISMA Arbozorg helpen wij regelmatig organisaties met deze nadere inventarisatie verplichtingen. Wij hebben verschillende ervaren arbo-kerndeskundigen in huis met kennis van veiligheidskunde, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiekunde. Wij staan voor een praktische benadering waarbij de theorie de praktijk ondersteund. Een door PRISMA Arbozorg uitgevoerde nadere inventarisatie leidt tot:

Z

Goed en onderbouwd inzicht 

Z

Gerichte en specifieke maatregelen

Z

Voldoen aan nadere inventarisatieplicht conform Arbobesluit

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE | RI&E

Een (basis) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hét startpunt voor een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden (arbo) in een organisatie: veiligheid en gezondheid van het werk. Uit verschillende onderzoeken van het Ministerie van SZW blijkt dat 45 tot 50% van de bedrijven in Nederland niet beschikt over een RI&E (Jaarverslag 2018 Inspectie SZW, Arbobalans 2018, WEA 2016).

Onze website maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over uw bezoek. Dit doen wij om onze website te verbeteren (door te analyseren), vanwege Social Media integratie en om u relevante advertenties te kunnen tonen. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie. U kunt eerst uw pricacy-instellingen aanpassen of direct onze privacyvoorwaarden accepteren door op de button te klikken.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welk soort cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.