Werkstress door werkdruk, pesten, agressie, ongewenste omgangsvormen…..

Regelmatig staat er weer op de voorpagina van de krant dik gedrukt: ‘Nederlanders ervaren steeds meer werkdruk’ of ‘grote tekorten, hoge werkdruk’. Er is ook recent een televisieprogramma over pesten op de werkvloer uitgezonden. Kortom: er is steeds meer aandacht voor Psychosociale arbeidsbelasting op het werk. Dit is ook nodig, want volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 1 op de 3 werknemers last van werkdruk. Werkdruk kan leiden tot stress met als gevolg psychische en fysieke gezondheidsklachten. Medewerkers kunnen er door uitvallen. Ook pesten, discriminatie, agressie en intimidatie kunnen leiden tot stress met zelfs uitval tot gevolg. Een zieke medewerker kost al gauw tussen de 200 en 400 euro per dag. Naast de hoge verzuimkosten is dit voor alle betrokkenen niet fijn.

Wat valt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

– Agressie en (seksuele) intimidatie
– Discriminatie
– Pesten
– Hoge werkdruk

Wat zegt de Arbowet?

Als werkgever bent u, volgens de Arbowet, verplicht om een beleid vast te stellen om PSA tegen te gaan. Tijdens het maken van een RI&E komt ook het vraagstuk van Psychosociale Arbeidsbelasting naar voren. Er wordt gekeken naar of medewerkers stress en werkdruk ervaren, of medewerkers regelmatig overwerken en onder andere of medewerkers ongewenst gedrag van collega’s of klanten ervaren. Wanneer er tijdens de uitvoering van de RI&E naar voren komt dat er geen of weinig beleid is op Psychosociale Arbeidsbelasting kunnen er aan de hand van het Plan van Aanpak maatregelen getroffen worden. Denk hierbij aan het benoemen van een vertrouwenspersoon en het aanbieden van voorlichting aan medewerkers.
Om te weten of uw bedrijf/organisatie voldoende doet tegen Psychosociale Arbeidsbelasting kunt u de zelfinspectietool van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruiken.

Share This