In 2014 zijn zeker 77 medewerkers op of tijdens het werk om het leven gekomen en 500 liepen blijvend letsel op bij een bedrijfsongeval. Deze aantallen zijn een daling ten opzichte van 2013 toen 92 medewerkers om het leven kwamen en 531 blijvend letsel opliepen. Dit blijkt uit gegevens uit van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), die LocalFocus heeft opgevraagd en verwerkt.

Relatieve top 3

De top-drie van gemeenten waar relatief de meeste bedrijfsongevallen plaatsvonden zijn respectievelijk het Groningse Hoogezand-Sappemeer (met ruim 10 bedrijfsongevallen per 1.000 bedrijven), Moerdijk en Delfzijl.

Rotterdam absolute koploper

In absolute getallen was het aantal meldingen het grootst in de gemeente Rotterdam (151) waar eveneens de meeste dodelijke ongevallen (3) voorkwamen en meeste werknemers blijvend letsel overhielden aan een ongeval op/tijdens het werk (19).

Werkgevers zijn verplicht om melding te maken van een arbeidsongeval. In 2014 ontving het ministerie in totaal ruim 3.500 meldingen. Sinds 2010 komen er jaarlijks gemiddeld 3.000 meldingen binnen naar aanleiding van een bedrijfsongeval.

Gebaseerd op bericht van Nu.nl, 12 augustus 2015

 

Hulp bij het ontwikkelen van een verhoogde veiligheidscultuur of onderzoek naar eigen bedrijfsongeval? Kijk eens hier! 
Share This