Wij voeren regelmatig  risico-inventarisaties- en evaluaties (RI&E) uit. We komen dan regelmatig tegen dat men bijvoorbeeld aangeeft niet met gevaarlijke stoffen te werken. Het tegendeel is dan vaak waar. We merken het risico onderschat wordt, of dat men zich onvoldoende bewust is van mogelijke risico’s. Daarom geven we graag wat extra uitleg.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gezondheidsrisico’s veroorzaken. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen of die risico’s er binnen het bedrijf zijn. Bij gevaarlijke stoffen kan je denken aan stoffen die ontstaan tijdens het werk. Stoffen die gemaakt worden, of die op voorraad staan.  Voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn onder andere:

 • stoffen met een gevaarsymbool
 • gevaarlijke stoffen die ontstaan tijdens werken (o.a. lasrook, hout- en kwartsstof, dieselmotoremissie)
 • het ontstaan van gevaarlijke stoffen door reacties tussen stoffen  (denk bijvoorbeeld aan zoals chloorgas bij chloorbleekloog en
  zoutzuur in zwembaden)
 • stoffen die door een technische dienst worden gebruikt bij reparatie en onderhoud

Waarom al die aandacht?

Werken met gevaarlijke stoffen kan gezondheidsschade veroorzaken. Daarom is dit onderwerp een verplicht onderdeel in een RI&E. Inventariseer in de RI&E met welke stoffen gewerkt wordt en wat de risico’s zijn. Met als doel om schade aan de gezondheid te voorkomen. Gezondheidsklachten die kunnen ontstaan na blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld:

 •  kanker
 •  huidziekten
 •  allergieën
 •  luchtwegaandoeningen (astma, COPD)
 •  vergiftiging

De aanpak

Als uit de RI&E blijkt dat er blootstelling aan gevaarlijke stoffen is, is een gestructureerde aanpak van belang. De zelfinspectietool van I-SZW is hierbij een handig hulpmiddel. De volgende vier stappen zijn uit de tool afkomstig:

 • Stap 1 Inventariseren
  eigenschappen vastleggen, registratie (veiligheidsinformatie opvragen)
 • Stap 2 Beoordelen
  Beoordelen blootstellingsniveau. Meten of schatten en toetsen aan grenswaarden
 • Stap 3 Maatregelen
  Maatregelen met gezond verstand en volgens de arbeidshygiënische strategie
 • Stap 4 Borging
  Veranderingen signaleren, voorlichting en instructies, medisch onderzoek

Meer lezen? De Wegwijzer gevaarlijke stoffen van TNO bevat veel informatie voor een aanpak van gevaarlijke stoffen.

Share This