Heel kortgeleden was iedereen nog druk met de waan van de dag. Volle agenda’s, leuke afspraken en mooie plannen. Nu voelt het een beetje vreemd zo, alsof de ene deel van werkend Nederland zich uit vuur uit de sloffen loopt (werkt) en het andere deel soort van in de wacht staat…

Dat voelt raar.

Maar het biedt ook kansen.

Deze tijd waarin het mogelijk voor jou juist rustiger is, kan je benutten om Arbo-dingen die lang zijn blijven liggen -vanwege drukdrukdruk- eindelijk eens op te pakken.

Voor de preventiemedewerkers en arbo-coördinatoren die dit herkennen hebben we de komende tijd een aantal tips. Tips voor onderwerpen die wij in onze praktijk tegenkomen, waar wat ons betreft nog wel de nodige aandacht naartoe mag.

Heb je vragen of wil je even sparren, mail of bel ons gerust!

 

PRISMA Arbozorg -extra tijd- Tip #1

 

Tijd voor de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie)

Een RI&E is al jarenlang een must voor bedrijven in Nederland.
Om precies te zijn sinds 1 januari 1994.

Toch hebben veel bedrijven nog geen RI&E of een verouderde (en niet actuele) RI&E. Rond de 50% van de bedrijven heeft er nog geen één. Daarmee riskeer je een boete van Inspectie SZW. Maar dat is wat ons betreft niet de belangrijkste reden om met de RI&E aan de slag te gaan. Een RI&E is gewoon noodzaak voor goede bedrijfsvoering: daarover lees je hieronder meer.

Het Ministerie van SZW heeft een RI&E-meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren: ze gaan er meer over communiceren, besteden aandacht aan de juiste manier van voldoen aan deze verplichting en er komt meer toezicht en handhaving. Meer over deze plannen lezen, klik hier.

Dus waarom nou aan de slag met die RI&E?

We geven je -naast de wettelijke verplichting en de eventuele boetes- een top 3 van mooie redenen om je oude RI&E af te stoffen.

Een RI&E draagt bij aan:

 1. Werkplezier van medewerkers: aandacht voor gezondheid en gevoel van veiligheid vergroot de motivatie.
 2. Positief imago: een werkgever met oog voor veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers is natuurlijk aantrekkelijk!
 3. Minder verzuim door ongevallen en ziekte: doordat je weet wat de risico’s zijn en wat je eraan gaat doen maak je het werk veiliger en gezonder. Dit voordeel spreekt voor zich.

Meer redenen nodig? Kijk dan eens op RIE.nl over kosten en baten

Wat kan je nu alvast gaan doen?

 1.  Neem de oude RI&E door en controleer daarbij o.a. het volgende:
  • hebben we nieuwe werkprocessen;
  • heeft er verbouw/nieuwbouw plaatsgevonden;
  • hebben we nieuwe gereedschappen/machines;
  • hebben we nieuwe functies met andere risico’s?

 

 1. Bekijk of je de oude RI&E relatief makkelijk kunt actualiseren/aanvullen met de laatste stand van zaken. Daarbij moet je vervolgens zelf afwegen of je het nieuwe gedeelte van je RI&E laat toetsen. Lees meer over het toetsen van de RI&E op RIE.nl en RI&E zelf uitvoeren of laten toetsen.

 

 1. Zorg vervolgens dat je je plan van aanpak aanpast aan de wijzigingen in je RI&E.

 

 1. Is er (te) veel veranderd in je organisatie de laatste jaren, dan is het vaak efficiënter om een hele nieuwe RI&E uit t voeren. Daarbij heb je de keuze uit zelf uitvoeren, een deel zelf doen en deels laten uitvoeren of helemaal laten uitvoeren door (gecertificeerde) kerndeskundigen. Over de overwegingen bij die keuze kan je hier meer lezen

 

 1. Ga je (een deel van) de RI&E opnieuw uitvoeren, maak dan voor jezelf een kort programma van eisen, wat voor een RI&E wil ik: hoe gaan we met de uitkomsten aan de slag, wie moet erbij betrokken worden, voeren we gelijk (een aantal) verdiepende onderzoeken uit (denk aan werkstress/PSA, lichamelijke belasting, klimaatmetingen of gevaarlijke stoffen), willen we een RI&E op papier (word/pdf) of een digitale RI&E etc. Bespreek deze zaken ook met andere betrokkenen in je organisatie zoals je collega van P&O en de ondernemingsraad.

 

 1. Heb je een lijstje met eisen/wensen vraag dan offertes aan zodat je kunt vergelijken en bekijken welke aanpak bij je past.

 

Vragen of hulp nodig? Stuur ons gerust een e-mail! info@prisma-arbozorg.nl

Share This