De Pythia-RI&E is ontwikkeld door Triaspect en ontstaan in nauwe samenwerking met zorgmedewerkers, behandelaars en specialisten. Het is eenvoudig en gebruiksvriendelijk waardoor snel ingespeeld kan worden op specifieke risico’s van cliënten en medewerkers in hun specifieke woon- en werkomgeving. Pythia vergroot hierdoor eigenaarschap voor Arbo bij teams én geeft inzicht en overzicht bij staf en management.

Pythia is met name geschikt voor zorginstellingen waar men met zelforganiserende of zelfsturende teams werkt. Het is een digitaal risico- en verbetermanagementsysteem voor audits en RI&E, speciaal voor teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en die van hun cliënten. Het geeft direct inzicht in eigen cliënt- en arbeidsrisico’s, geeft focus op het eigen veiligheidsniveau. Om de Pyhtia-RI&E ook volledig Arbowet bestendig te maken is, door Triaspect in samenwerking met PRISMA Arbozorg een beleid- en gebouwscan ontwikkeld en toegevoegd. Het geheel vormt zo een RI&E die voldoet aan de eisen van volledigheid en actualiteit die de Arbowet- en regelgeving stelt én stimuleert teams praktisch met gezond en veilig werken aan de slag te gaan.

De Pythia-RI&E vormt een onderdeel van Triasweb: hét incident-, en verbetermanagementsysteem in de gezondheidszorg. TriasWeb bevat eenvoudige meldmodules, krachtige analysetools en een praktisch verbetermagazijn om de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen uw organisatie effectief te kunnen verbeteren.

Sinds september 2017 heeft de Pythia RI&E een officiële branche erkenning voor Verpleeg-, Verzorg- en Thuiszorgorganisaties (VVT).  Erkenning van een RI&E-instrument heeft voordelen voor organisaties in de branche: als zij maximaal 25 werknemers hebben en gebruik maken van het erkende instrument, dan krijgen zij een toetsingsvrijstelling van hun RI&E.

Indien u meer informatie wilt hebben over Pythia neem dan contact met ons op.

Share This