Werkstress… meten is weten

Breng verbeterpunten in kaart door werkstress te meten

Werkstress of werkplezier?

Veel werknemers hebben te maken hebben met een (te) hoge werkdruk en krijgen daardoor last van werkstress met mogelijk verzuim tot gevolg. Dat willen we uiteraard voorkomen. Er zijn meer factoren dan alleen de hoge werkdruk die een rol spelen bij het ontstaan van werkstress. Denk aan agressie op het werk, de werk-privé balans en vitaliteit van medewerkers.

Door de ervaren werkstress te meten brengen we in kaart waar de knelpunten zitten, zodat we naar praktische oplossingen kunnen zoeken.

werkstress ONDERZOEK DIE WIJ DAGELIJKS UITVOEREN

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Werkstress valt onder de noemer Psychosociale Arbeidsbelasting. PSA zijn factoren die van invloed zijn op het werkplezier en de productiviteit van de medewerkers, denk hierbij aan werkstress door van werkdruk maar medewerkers ervaren ook werkstress als gevolg van agressie, ongewenst gedrag en discriminatie.

Waarom zou je onderzoek doen naar deze onderwerpen? Het mag duidelijk zijn dat uitval (verzuim) door werkstress organisaties veel geld kost, werkplezier daarentegen draagt bij aan de productiviteit van medewerkers. Door te meten krijg je inzicht in de aard en omvang van de aanwezige knelpunten op gebied van werkdruk, agressie of bv ongewenst gedrag. Dit inzicht geeft handvatten om praktische maatregelen te treffen. Met de uitkomsten van de meting is er inzicht in wat er speelt en hoeveel medewerkers er “last” van hebben, dit is handig bij het stellen van prioriteiten. Voordat binnen de organisatie de meting uitgevoerd wordt, maken we een actieplan met vervolgstappen, daar helpen we uiteraard bij. Met name zicht op het vervolg (wat gebeurt er met de uitkomsten?) maakt dat medewerkers meer bereid zijn om mee te doen met het onderzoek.

PRISMA Arbozorg werkt bij dit onderzoek samen met een bekend onderzoeksbureau op gebied van medewerkers onderzoek, waardoor analyses betrouwbaar zijn en anonimiteit gewaarborgd is.
Naast meten van PSA kan ook gekozen worden voor een medewerkers(tevredenheids)onderzoek, onderzoek naar duurzame inzetbaarheid (werkvermogen), onderzoek naar werk en mantelzorg of bijvoorbeeld leefstijl (doorklikken).

Waarom meten?

Er is geen algemeen werkend medicijn tegen werkstress. Het gaat om maatwerk, passend bij de organisatie. Door te meten krijg je inzicht in de aard en de omvang van de knelpunten en je krijgt inzicht in wat goed wat en wat de medewerkers energie oplevert. Met de uitkomsten kunnen we aan de slag en welke acties dat precies zijn, is maatwerk. Te denken valt aan adviezen op organisatieniveau: beleid ontwikkelen en implementeren. Praktische workshops, training voor medewerkers e.d. Met de inzet van een PSA vragenlijst krijgt uw organisatie behalve een verdiepende risico inventarisatie naar de knelpunten op gebied van PSA een duidelijk inzicht in de aard en de omvang van het PSA risico, waarmee

Z

Ziekte en uitval door PSA voorkomen wordt

Z

Het werkplezier en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot

Z

Inzicht is in de knelpunten zodat een gerichte aanpak effectiever is.

Z

Medewerkers een persoonlijk advies rapport krijgen ter verhoging van de eigen verantwoordelijkheid

Z

Last but not least u voldoet aan de Arbowet

Share This