Ergonomisch Werkplekonderzoek: verbeteren van een gezonde ergonomisch werkhouding

Nuttig hulpmiddel om aandachtspunten bloot te leggen en daarop te acteren

Waarom een werkplekonderzoek?

Voordat u begint aan uw werkzaamheden is het aan te bevelen om de werkplek en de werkzaamheden te laten beoordelen, gericht op een ergonomisch gezonde houding, ter voorkoming van klachten.

Daarnaast kan het zijn dat er tijdens werkzaamheden fysieke klachten gaan ontstaan waarbij het aan te bevelen is een ergonomische beoordeling uit te voeren om te voorkomen dat klachten erger gaan worden en gaan leiding tot uitval.

WERKPLEKONDERZOEKEN DIE WIJ DAGELIJKS UITVOEREN

Ergonomisch werkplekonderzoek

PRISMA Arbozorg kan een ergonomisch werplekonderzoek voor u uitvoeren gericht op beeldschermwerk maar ook andere (industriële) werkplekken en werkzaamheden kunnen beoordeeld worden. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van door TNO ontwikkelde hulpmiddelen zoals HARM (Hand arm risicobeoordelingsmethode), WHI (Werkhoudingsinstrument), DUTCH ( Duw en trek check) e.d. Voor het uitvoeren van een werkplekonderzoek wordt de werkplek en werkzaamheden beoordeeld en vind er en interview met de gebruiker plaats. Op basis van bevindingen wordt een praktisch advies gegeven aan gebruiker en aan organisatie ter voorkoming of verergering van klachten.

Waarom een werkplekonderzoek door PRISMA Arbozorg?

Wij staan voor een praktische benadering waarbij de theorie de praktijk ondersteund. Het moet wel werkbaar blijven en hier is onze advisering op gericht. Er is veel praktijkkennis en kunde aanwezig om een goed oordeel te kunnen geven over belastende factoren in werkhouding en uit te voeren werkzaamheden. Door aanvullende trainingen is er specialistische kennis aanwezig.
Een door PRISMA Arbozorg uitgevoerd werkplekonderzoek leid tot:

Z

Inzicht in fysiek belastende factoren

Z

Inzicht in verbetermogelijkheden

Z

Een concreet en praktisch advies dat werkbaar is

Share This