Metingen op de werkplek

Is het niet… te veel, te hoog, te hard, te donker, te warm, te droog, te stoffig, te …? Om antwoord te krijgen op deze vragen kunnen veel factoren op het werk zoals stof, gas, damp, lawaai, klimaat e.d. met apparatuur worden gemeten of met (computer)modellen worden geschat.

PRISMA Arbozorg heeft de ervaring en middelen om een onderzoek vakkundig, betrouwbaar en kostenefficiënt uit te voeren. U krijgt altijd meerdere opties voor de wijze van uitvoering van een onderzoek. De voor- en nadelen van de opties worden helder toegelicht. Samen stellen we de werkwijze of meetstrategie vast die het beste bij uw organisatie of situatie past.

Share This