ONDERZOEK LUCHT DOOR METEN

Meten-is-weten, via professionele metingen naar gassen, dampen of stofdeeltjes naar bepalen veiligheid en gezondheid werksituatie

ADEMEN UW MEDEWERKERS GASSEN, DAMPEN OF STOF IN?

Werken uw medewerkers met gevaarlijke stoffen of in situaties waar gassen, dampen of stofdeeltjes vrijkomen? En u heeft geen idee of u bent niet helemaal zeker dat vroeg of laat gevolgen zou kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers.
Als duidelijk is om welk gas, damp of stof het gaat, dan kan het goed zijn om via metingen op basis van een goed meetplan de concentratie te meten.

METEN = WETEN

Gassen, dampen of stof kan vrijkomen uit een vloeistof, een bewerking of als gevolg van een (chemische) reactie. Bij PRISMA Arbozorg werken arbeidshygiënisten die veel ervaring hebben en weten wat nodig is om goed te meten. Een situatie goed meten is nodig om een representatief beeld te krijgen en de resultaten te kunnen toetsen aan grenswaarden. In situaties kan het beter zijn om eerst oriënterend te meten voordat er een compleet en uitgebreid meetprogramma wordt opgezet en uitgevoerd.

De gecertificeerde arbeidshygiënisten van PRISMA Arbozorg werken met geijkte meetapparatuur en samen met gerenommeerde laboratoria / leveranciers waardoor de kwaliteit van een onderzoek is gewaarborgd.

  1. Intake van het probleem aan de hand van een bezoek, achtergrond informatie zoals veiligheidsinformatiebladen
  2. Offerte voor opstellen meetplan en meetstrategie
  3. Vaststellen grenswaarden om te toetsen
  4. Metingen op de werkplek volgens meetplan/meetstrategie
  5. Beoordelen resultaten aan de hand van vastgestelde grenswaarden
  6. Rapportage van resultaten, conclusie en gezond-verstandmaatregelen indien nodig
  7. Bespreking met opdrachtgever

Bij PRISMA Arbozorg kunnen we u helpen ….

WAAROM METEN?

Veel klanten denken dat alles te meten is en voor alles grenswaarde is. Dit is achter niet het geval. Bij PRISMA Arbozorg weten we goed inzicht in wat we kunnen meten (goed of oriënterend) is te meten en hebben we kennis voor het vaststellen (zoeken, afleiden) van grenswaarden.

Veel en goede metingen kunnen kostbaar zijn. Bij PRISMA Arbozorg wegen de kosten altijd mee in ons voorstel aan de klant, een meting moet zinvol zijn en helpen bij het bieden van duidelijkheid. Wij meten niet ‘om-te-meten’: het moet een meerwaarde voor de situatie hebben.

Er zijn statistische modellen waarbij ook kan worden bepaald wat de blootstelling is, hierdoor zijn metingen niet altijd nodig. Aanvullende praktische metingen op de werkplek kunnen bij onverwachte/afwijkende hoge of lage uitkomsten uit statistische computermodellen, zekerheid bieden.

Z

Bepalen aanvullende en specifieke blootstelling naast gestandaardiseerde computermodellen

Z

Voorkomen van discussie

Z

Onderwerp op de agenda

Z

Zichtbaar en serieus aandacht geven bij ongerustheid

Z

Eigen situatie in praktijk toetsen aan grenswaarden

Share This