GEVAARLIJKE STOFFEN IN GRIP

Verantwoord werken met gevaarlijke stoffen voorkomt beroepsziekten en schade aan gezondheid.

Werken uw medewerkers met gevaarlijke stoffen?

Werken uw medewerkers met gevaarlijke stoffen of in situaties waar gassen, dampen of stofdeeltjes vrijkomen? En u heeft geen idee of u bent niet helemaal zeker dat vroeg of laat gevolgen zou kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers.
Dan is het verstandig om aan de hand van een stappenplan de risico’s van gevaarlijke stoffen goed in kaart te brengen en te borgen dat ze blijvend worden beheerst.

STAPPENPLAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Om medewerkers veilig en gezond te laten werken met gevaarlijke stoffen die worden gebruikt of vrijkomen bij werkzaamheden is het verstandig om in vier stappen te ondernemen.

  1. Inventariseer welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of vrijkomen tijdens de werkzaamheden waarbij wordt gekeken naar de eigenschappen van deze stoffen en het toegestane gebruik. U gaat aan de slag met het krijgen van overzicht.
  2. Beoordeel of er sprake is van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en daarbij een grenswaarde wordt overschreden.
  3. Nemen van maatregelen als blijkt dat in situatie grenswaarden worden overschreden. Deze maatregelen hebben het meeste effect als de bron wordt aangepakt (vervangen) maar het begint ook met gezond-verstandmaatregelen die u praktisch gevaarlijke situaties helpt voorkomen.
  4. Borg dat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen blijvend wordt beheersd door een standaard aanpak van veranderingen in de werkzaamheden of inrichting van het werkplek.

Bij PRISMA Arbozorg kunnen we u helpen bij het doorlopen van deze stappen waarbij we eerst kijken wat u zelf kunt en wilt doen. Voor deze structurele aanpak en ondersteuning volgen we het 4-stappenplan dat ontwikkeld is door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie). De stappen zijn op zich helder maar kunnen best soms complex zijn: een arbeidshygiënist van PRISMA Arbozorg kan u hierbij dan op deze momenten goed helpen.

meten gevaarlijke stoffen

Werken uw medewerkers met gevaarlijke stoffen of in situaties waar gassen, dampen of stofdeeltjes vrijkomen? En u heeft geen idee of u bent niet helemaal zeker dat vroeg of laat gevolgen zou kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. 

Als duidelijk is om welk gas, damp of stof het gaat, dan kan het goed zijn om via metingen op basis van een goed meetplan de concentratie te meten.

WAAROM INZICHT GEVAARLIJKE STOFFEN?

Veel klanten denken niet dat ze te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Maar op bijna iedere werkplek zijn stoffen aanwezig die gelabeld zijn als ‘gevaarlijk’, ‘irriterend’ of ‘brandbaar’. Ook komen stoffen vrij door een productieproces, bewerken of transportmiddelen.

Men denkt vaak dat de aanpak van gevaarlijke stoffen ingewikkeld is en men daarom links laat liggen. Maar het stappenplan helpt om relatief eenvoudig door het proces heen te loodsen en wij kunnen u daarbij helpen als het toch ingewikkeld wordt.

Ook de tijd die ervoor nodig is kan wel als een belemmering worden gezien. Het is inderdaad zo dat het doorlopen van het proces tijd kost maar u kunt er ook de tijd voor nemen door het stapje-voor-stapje te doen en een langere looptijd in te calculeren.

Z

Eenvoudig door vier stappenplan

Z

Uitbesteden mogelijk bij gebrek aan tijd

Z

Professionele ondersteuning bij gebrek aan kennis

Z

Uw werknemers langer gezond houden

Z

Kans op beroepsziekten verkleinen

Z

Kans op financiële consequenties door claims of boetes verkleinen

Z

Duidelijkheid voor werkgever en werknemer

Z

Concrete gezondverstandmaatregelen helpen

Share This