ONDERZOEK GELUID DOOR METEN

Voorkom de kans op gehoorschade. Door geluid te meten en vervolgens de juiste actie te ondernemen

LOPEN UW MEDEWERKERS KANS OP DOOF WORDEN?

Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 2.500 keer de beroepsziekte ‘gehoorschade door het werk’ gemeld bij het Centrum voor beroepsziekten. Werken uw medewerkers met machines, gereedschappen of in situaties waar veel lawaai ontstaat? En u bent niet helemaal zeker of dat vroeg of laat zou kunnen leiden tot gehoorschade bij uw medewerkers? Of zijn medewerkers ‘laks’ met het dragen van gehoorbescherming en zijn ze onvoldoende bewust van het doof kunnen worden op het werk?

Voor duidelijkheid, passende maatregelen en voor extra bewustwording is het verstandig (en verplicht) om aan de hand van een meetplan het geluid te meten.

METEN = WETEN

Het aanzetten, vasthouden en uitlezen van een geluidsmeter kan iedereen. Er zijn zelfs handige apps voor, waar wij ons met onze dienstverlening nieuwe digitale media specifiek op richten. Op de juiste wijze betrouwbare en verschillende type geluidsmeters inzetten is nodig om deze resultaten ook goed te kunnen interpreteren. Het gaat om het krijgen van een representatief beeld en het verantwoord te kunnen toetsen van de resultaten aan gezondheidskundige en wettelijke grenswaarden. De gecertificeerde arbeidshygiënisten van PRISMA Arbozorg werken met geijkte geluidsmeters en volgen op een praktische wijze de internationale (NEN-ISO) normen voor het meten en beoordelen van geluid op de werkplek. Het liefst betrekken we u of uw preventiemedewerker(s) bij het opstellen van het meetplan én de uitvoering van de metingen om het maximale uit de meetperiode én -kosten te halen.

  1. Intake vraag en omvang (afdelingen, functies, ruimten)
  2. Offerte voor opstellen op basis meetplan
  3. Metingen volgens meetplan in samenwerking met opdrachtgever
  4. Verwerken en beoordelen meetresultaten en aanvullende gegevens
  5. Rapportage met conclusies en advies over maatregelen indien nodig
  6. Nabespreking met opdrachtgever

Bij PRISMA Arbozorg werken arbeidshygiënisten die veel ervaring hebben en weten wat nodig is om goed te meten.

WAAROM LATEN METEN?

Veel organisaties beschikken over een geluidsmeter en het instrument is eenvoudig bedienbaar dus waarom zou je investeren in een onderzoek door PRISMA Arbozorg?

Op deze meters zit zelden de mogelijkheid om het gemiddeld geluidsniveau te meten.

Bij veel geluidsonderzoeken richt men zich vaak op de bron maar een meting aan een geluidsbron zegt weinig over de blootstelling van de medewerker.

Zelden wordt een daggemiddelde voor de medewerker berekend, terwijl de grenswaarde betrekking heeft op een daggemiddelde.
Bij PRISMA Arbozorg richten we ons met de metingen op de medewerker en op het gemiddeld geluidsniveau van een dag.

Z

Geijkte geluidsmeters

Z

Geluidsmeters die tijdgewogen gemiddelde kunnen meten

Z

Daggemiddelde voor medewerkers worden gemeten / berekend

Z

De mate van mee werkzaamheid opdrachtgever kan de kosten van het onderzoek reduceren

Z

Metingen helpen bij het vergroten van bewustzijn van het risico op gehoorschade

Z

Ook met advies over oplossingsrichting

Z

Duidelijkheid over kans op gehoorschade op de werkplek

Share This