Kosten baten tool (KOBA-DI tool) duurzame inzetbaarheid

Bereken met een tool wat uw verbeteracties opleveren

Waarom de KOBA-DI tool?

Medewerkers duurzaam inzetbaar maken en houden kost tijd en geld. Simpelweg omdat de kosten voor de baten uit gaan. Om die reden is het goed om effectief te investeren in onderwerpen als gezondheid, vakkennis en zaken over werk-privé balans. De kosten baten tool helpt hierbij. Door uitkomsten uit een Medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO) of een vergelijkbaar onderzoek in te voeren in de tool ontstaat inzicht in (financiële) effecten van maatregelen.

hoe werkt de koba-di tool?

KOBA-DI Tool

Met deze tool kunnen verantwoorde investeringsbeslissingen genomen worden als het gaat om maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. De tool geeft een goede indruk van de verspilling en de verspillingsreductie die mogelijk is bij gericht duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Een verminderde gezondheid en/of motivatie en/of kennis & vaardigheden en/of werk-privé balans zal gevolgen hebben voor de productiviteit: kwantitatief en/of kwalitatief minder werk. Bij verminderde inzetbaarheid krijgen werkgevers minder ‘waarde’ voor de loonkosten die zij maken. In deze tool wordt daarom gesproken van ‘verspilling’. De tool maakt gebruik van unieke referentiedata over duurzame inzetbaarheid afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgeversenquête Arbeid (WEA), die TNO samen met het CBS beheert. De tool wordt jaarlijks ge-update met deze data. Het invullen van de tool wordt gedaan in workshop vorm met een aantal afgevaardigde sleutelfiguren uit de organisatie, zoals HR, Arbodeskundigen, Ondernemingsraad, management om een breed gedragen beeld te krijgen.

 

Wat levert de koba-Di tool u op?

Door het gebruik van de tool krijgt uitgevoerd medewerker onderzoek (MTO e.d.) meer waarde. Met de uitkomsten van het onderzoek, ingevoerd in de tool, kunnen weloverwogen keuzes gemaakt voor investeringen in medewerkers. Die investeringen helpen bij het verhogen van de inzetbaarheid van medewerkers.

Z

Inzicht in effect van maatregelen en minder “verspilling”

Z

Door gezamenlijk invullen ontstaat draagvlak binnen diverse afdelingen voor de maatregelen

Z

Medewerkers met een goede gezondheid, motivatie, kennis & vaardigheden en werk-privé balans zijn optimaal in staat om arbeidsprestaties te leveren

Share This