Duurzame inzetbaarheid

Houd medewerkers vitaal en sterk en met plezier aan het werk

Duurzame inzetbaarheid, wat is dat eigenlijk?

Duurzame inzetbaarheid (DI) kan overkomen als een containerbegrip, vooral wanneer je als organisatie zoekende bent waar te beginnen met een aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Gaat het over vitaliteit? Gezond eten in de kantine, sporten of gaat het ook over onderwerpen met betrekking tot Arbo en HRM, zoals loopbaanbeleid?

wat wij doen voor duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een term die al binnen veel organisaties gebruikt wordt. Maar wat houdt het in en op welke manier kan Duurzame inzetbaarheid (DI) vorm krijgen binnen een organisatie?

PRISMA Arbozorg kiest voor een aanpak met aandacht voor DI in brede zin: we besteden aandacht aan thema’s als gezondheid, kennis en vaardigheden en werkomstandigheden. Daarbij is integrale samenwerking van belang, iedere deskundige heeft immers vanuit eigen vakgebied een belangrijke rol en bijdrage bij DI van de medewerkers. Denk aan betrekken van bedrijfsarts, HR, Arbo deskundigen, leidinggevenden en de ondernemingsraad.

Onze aanpak

Onze aanpak is maatwerk omdat elke organisatie vanuit een ander vertrekpunt aan de slag wil met het thema. Neem contact met ons op voor een maatwerk gesprek en offerte.

 Bij onze aanpak kunt u denken aan workshops voor diverse doelgroepen met basiskennis over het begrip Duurzame inzetbaarheid, een meting met duurzame inzetbaarheidsindex (Dix), adviseren over beleid en het gebruik van een kosten baten tool Duurzame inzetbaarheid.

Workshop Duurzame inzetbaarheid

Interactieve bijeenkomst op maat te maken, met basiskennis over DI, metingen en maatregelen.

Meten van Duurzame inzetbaarheid

De DIX (Duurzame InzetbaarheidsindeX) van TNO geeft inzicht in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op 4 kerngebieden: gezondheid & energie, vakkennis & vaardigheden, motivatie & commitment en werk-privé balans.

KOBA-DI Tool

De KOBA-DI tool is een rekentool (ontwikkeld door o.a. TNO) die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen

Wat levert een gerichte aanpak duurzame inzetbaarheid u op?

Elke organisatie wil gezonde en productieve medewerkers die met plezier hun werk doen. Om dat te realiseren is een goed fit nodig tussen werk(gever) en werknemer en balans in wat de werknemer aan kan en wat het werk van hen vereist. Een brede en samenhangende aanpak met aandacht voor de thema’s gezondheid, kennis en vaardigheden en arbeidsomstandigheden helpt medewerkers duurzaam inzetbaar maken.

Z

Investeren in duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers loont, een verzuimende medewerker kost al gauw rond de € 250,- per dag.

Z

Door een meting ontstaat inzicht in duurzame inzetbaarheid en dat is het eerste begin om grip te krijgen op het onderwerp.

Z

Een samenhangend beleid (of aanpak) heeft bewezen meer effect dan wat losse acties. Zorg eerst voor inzicht in de grotere thema’s (knelpunten) zodat je gericht oplossingen kunt invoeren, denk aan verschillende maatregelen voor verschillende doelgroepen. De KOBA-Di tool kan hierbij behulpzaam zijn.

Share This