BINNENKLIMAAT ONDERZOEK

Een onderzoek naar klimaatfactoren geeft objectief inzicht in klachten en oplossingen

KLACHTEN OVER HET BINNENKLIMAAT?

Op kantoren is het binnenklimaat onder medewerkers regelmatig een onderwerp van klachten en discussie: te koud, te warm, te benauwd, hinderlijke tocht, droge ogen of hoofdpijn aan het eind van een dag.

Alle medewerkers op ieder moment van het jaar, maand, week, dag tevreden te houden is een utopie. In een ideale situatie blijft nog 10% van de medewerkers klachten houden over het binnenklimaat.

Maar als klachten breed gedragen zijn of medewerkers vallen uit of dreigen uit te vallen mogelijk gerelateerd aan het binnenklimaat dan kan het verstandig zijn om het binnenklimaat objectief te laten beoordelen.

METEN = WETEN

Het binnenklimaat en de beleving hiervan is samenspel van de mogelijkheden van de techniek, het gebouw en de ervaring medewerkers. De techniek richt zich op de parameters in een klimaatbeheerssysteem die daarmee een goed binnenklimaat zouden moeten regelen. De ervaringen van medewerkers kunnen echter compleet anders zijn.

Hoe verloopt een binnenklimaatonderzoek? We maken telefonisch of op uw bedrijf eerst een analyse van uw de vraag of de klachten. Wat is er precies aan de hand en/of spelen er meerdere zaken? Aan de hand hiervan maken we een onderzoekvoorstel en offerte. Het voorstel kan zijn:

  • een oriënterend bezoek zonder metingen zijn
  • een oriënterend bezoek met daarna metingen die meerdere dagen/weken doorlopen
  • een bezoek met uitgebreide analyse van de klachten, meerdere doorlopende metingen én uitgebreide analyse van de werking van het klimaatbeheerssysteem. We maken een ronde over de afdeling(en) waar problemen spelen en spreken met de betrokkenen op de afdeling(en). Als we een helder beeld hebben van de situatie, doen we de nodige metingen.

Deze drie voorstellen vullen elkaar aan en kunnen trapsgewijs worden ingezet. Veelal geeft een eerste oriënterend bezoek met (of zonder) metingen al eerste en/of goed beeld om te adviseren. Soms is een uitgebreidere analyse nodig.

Stappen in het onderzoek:

  1. Intake vraag en omvang (telefonisch of ter plaatse)
  2. Offerte onderzoek/meetplan voor een van bovenstaande opties
  3. Bezoeken met of zonder metingen in samenwerking met opdrachtgever
  4. Verwerken en beoordelen meetresultaten en aanvullende gegevens
  5. Rapportage met conclusies en advies over maatregelen indien nodig
  6. Nabespreking met opdrachtgever

Bij PRISMA Arbozorg werken arbeidshygiënisten die veel ervaring hebben en weten wat nodig is de situaties goed te kunnen beoordelen en goed te meten.

Binnen onze organisatie beschikken we over verschillende arbo-professionals en schakelen we ook graag met uw arbodienst / bedrijfsarts omdat klachten ook tot verzuim kunnen hebben geleid en signalen van andere problematiek kunnen zijn.

WAAROM LATEN METEN?

Op ieder kantoor waar klachten zijn hangen digitale thermo- en hygrometers uit kado- of verzorgingswinkels. Een facilitaire dienst heeft vaak ook de beschikking over meetinstrumenten.

Een belangrijke reden om het onderzoek het onderzoek te laten doen is dat we bij metingen gebruik maken van geijkte meetapparatuur en we meten op de wekplekken / posities van de medewerkers.

Daarnaast zijn wij bij PRISMA Arbozorg onafhankelijk en zal er geen (of weinig) discussie ontstaan over de resultaten en bevindingen.

Z

Onafhankelijke arbo-professionals

Z

Ervaring met en kennis van binnenklimaat problematiek

Z

Geijkte meetapparatuur

Z

Betrokkenheid van medewerkers in het onderzoek

Z

Een bredere kijk naar risico’s bij binnenklimaatproblematiek

Share This