onderzoek en advies

Doelgericht onderzoek en resultaatgericht advies daar gaan wij voor bij PRISMA Arbozorg

Effectief werken aan veiligheid en gezondheid binnen een organisatie begint vaak met vragen zoals “Hoe veilig werken wij eigenlijk” en “Is het niet… te veel, te hoog, te hard, te donker, te warm, te droog, te stoffig, te …?”

 Onderzoek

Om bovenstaande vragen inzichtelijk te krijgen kunnen diverse onderzoeksinstrumenten worden ingezet. Bijvoorbeeld een risico-inventarisatie en evaluatie, audits en inspecties, vragenlijsten gericht op de beleving van medewerkers e.d.

Ook kan er verdiepend onderzoek plaats vinden om inzichtelijk te krijgen in hoeverre er (schadelijke) blootstelling plaats vind aan bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen e.d. Hieronder kunt u informatie vinden over de verschillende mogelijkheden
die wij bieden op het gebied van onderzoek.

ONDERZOEKEN DIE WIJ DAGELIJKS UITVOEREN

Stof

Onderzoek naar fijnstof, lasrook, kwartsstof, asbest, endotoxine, glasvezels, e.d.

binnenklimaat / luchtkwaliteit

Onderzoek naar temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie, bacteriën, schimmels, e.d.

fysische factoren

Onderzoek naar lawaai, verlichting, trillingen, straling, e.d.

gas of damp

Onderzoek naar oplosmiddelen, lijmen, kitten, zuren, dieseluitlaatgassen, kooldioxide, e.d.

veiligheidscultuur

Onderzoek naar de veiligheidscultuur van uw organisatie en veiligheidsgedrag en bewustzijn van medewerkers.

ongevallen of incidenten

Onderzoek naar (bedrijfs)ongevallen of incidenten op de werkvloer.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E of RIE) is hét startpunt voor een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden (arbo) in een organisatie: veiligheid en gezondheid van het werk. Uit verschillende onderzoeken van het Ministerie van SZW blijkt dat 45 tot 50% van de bedrijven in Nederland niet beschikt over een RI&E (Jaarverslag 2018 Inspectie SZW, Arbobalans 2018, WEA 2016).

preventiemedewerker

Iedere organisatie moet een of meerdere deskundige medewerkers hebben voor arbo en preventie: preventiemedewerker (s). Deze medewerker is actief met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), verbetermaatregelen uit het plan van aanpak (PVA) en het geven van adviezen aan werknemers, werkgever en de ondernemingsraad.

 

Het is geen verplichting voor de preventiemedewerker om een training te volgen. Dit wordt wel aangeraden wanneer de medewerker of werkgever onvoldoende kennis en vaardigheden heeft. PRISMA Arbozorg biedt een praktische en interactieve training waarmee u een solide basis legt voor uw werkzaamheden als preventiemedewerker.

Advies

Op basis van onderzoek wat door ons wordt uitgevoerd krijgt u van ons heldere en praktische adviezen die voor u in de praktijk werkbaar zijn. Dit laatste vinden wij vooral belangrijk, het moet werkbaar blijven voor de medewerkers én voor het management. Dankzij onze jarenlange ervaring in verschillende branches en organisaties, zijn wij in staat om u van een passend advies te voorzien. En wanneer wij de deskundigheid niet in huis hebben, durven wij dat ook te zeggen. Maar wij helpen u wel verder met het zoeken naar de juiste deskundigheid waarvoor wij ons uitgebreide netwerk in kunnen zetten.

Share This