Duurzame inzetbaarheid vraagt om samenwerking!

Veel organisaties stoeien met het containerbegrip Duurzame Inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid gaat wat ons betreft simpelweg over de juiste persoon op de juiste plek. Dit is met regelmaat aan verandering onderhevig, door b.v. veranderingen in de organisatie of privé. Je wilt dus als organisatie zorgen dat je de juiste persoon op de juiste plek krijgt en met plezier aan het werk houdt.

Een open deur misschien, maar hoe pak je dit aan?

Het is in elk geval een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en de werkgever om hiermee aan de slag te gaan. Daarvoor is een goed gesprek tussen medewerker en leidinggevende van belang en zijn er tools nodig.

Als preventiemedewerker of arbo-coördinator is het vanzelfsprekend dat je in de organisatie zorgt voor goede arbeidsomstandigheden. Je richt je pijlen op preventie om te zorgen dat medewerkers langere tijd met plezier veilig en gezond werken. Maar voor een duurzame inzetbaarheid ben je er niet alleen met goede werkomstandigheden, het vraagt ook samenwerking en afstemming met bijvoorbeeld HRM/P&O en zoals eerder genoemd de werkgever en de werknemer. Voor een goede aanpak heb je elkaar nodig.

Het mag duidelijk zijn dat we de integrale aanpak toejuichen. Maar waar begin je binnen je organisatie? Er is immers zoveel informatie te vinden en wat is een praktische aanpak om eerste stappen te zetten? In de workshop starten met Duurzame Inzetbaarheid besteden we aandacht aan het begrip, het kader, met tegelijk aandacht voor de samenhang tussen Arbo en HRM. De workshop is een kans om in een ochtend basiskennis over Duurzame Inzetbaarheid (DI) te verkrijgen/vergroten. Je krijgt tools aangereikt om er in jouw organisatie mee aan de slag te gaan als preventiemedewerker, arbo-coördinator of HRM adviseur. We wisselen de theorie af met praktische opdrachten.

Aan het einde van de workshop heb je een duidelijk beeld van duurzame inzetbaarheid, de rol van de organisatie en de medewerker  rondom het thema, manieren om DI te meten en een aanpak om te starten met DI.

Voor meer informatie of wil je je aanmelden? Kijk hier >>>

Share This