De Arbeids- en Organisatiedeskundige (kortweg de A&O-er) houdt zich met bezig met Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) onderwerpen uit de Arbowet. Deze onderwerpen zijn bijvoorbeeld het voorkomen van en omgaan met werkstress, verzuimbeleid, analyse van verzuimcijfers of een onderwerp als ongewenst gedrag (agressie, pesten, seksuele intimidatie). PSA kan als onderdeel van de RI&E, als training, workshop of in onderzoek vorm terugkomen in onze werkzaamheden. Hieronder vindt u een aantal thema’s nader toegelicht. Uiteraard is er meer (maatwerk) mogelijk, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Werkstress

Werkstress gaat om het voorkomen van en omgaan met werkdruk. Maar het gaat ook om het vergroten van werkplezier door het tijdig herkennen van signalen van werkstress.  Het thema werkstress kan terugkomen in een onderzoek als een MTO (medewerker tevredenheidsonderzoek) of in een PAGO, een werkbelevingsonderzoek of training/workshop voor medewerkers en/of leidinggevenden.

Verzuim

Op het terrein van “verzuim” kunnen we u adviseren bij het maken van een verzuimbeleid, protocol, het analyseren van de verzuimcijfers of een training verzuimgesprekken. Vragen die we tijdens een adviesopdracht of in een training beantwoorden zijn o.a.
Hoe maak ik een goed verzuimbeleid?
Hoe voer ik goede verzuimgesprekken met medewerkers?
De basics van de verzuimcijfers: wat zeggen de cijfers?

Ongewenst gedrag/agressie en geweld

Ongewenst gedrag als agressie en geweld tegen medewerkers wil geen enkele werkgever, maar hoe voorkom je dit? Door een duidelijk agressiebeleid met onderdelen als
– wat is onze norm
– training van medewerkers en leidinggevenden
– gedragsregels/huisregels
– melden en registreren
– opvang en nazorg
PRISMA Arbozorg kan bij al deze onderdelen adviseren en begeleiding bieden.

Duurzaam inzetbaar

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het is een breed begrip, een beetje een containerbegrip. Wat wordt er precies onder verstaan, valt het onder “Arbo” of juist onder HRM? Eén ding is zeker; het is in het belang van de werkgever én de medewerkers om er aandacht aan te besteden. Wil een werkgever medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn dan is het goed om te investeren in gezondheid, opleiding en betrokkenheid. Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning (bekend als BRAVO) zijn thema’s die bijdragen aan vitale, goed inzetbare medewerkers.
Met praktische tools en tips kan PRISMA helpen beleid op dit gebied te maken en in te voeren.

Share This